Kemba

For halvannen uke siden var vi i Kamba. Det ligger 10 mil sør-vest for Arba Minch. Veien dit er stort sett bra, men noen steder var den ganske dårlig pga. regn som har skylt bort jord og stein. Vi kjørte over fjell på 2800 moh. og fantastiske daler, omringet av majestetiske fjellkjeder.

For mange år siden bygget amerikanske baptistmisjonærer, en klinikk i Kamba. De arbeidet der i nærmere 40 år. Desverre ble de jaget ut av landet, under Mengisto sitt styre, og kom ikke tilbake. Da klinikken de bygde var i heller dårlig stand etter hvert, gav baptistene en ny og fin klinikk til folket i Kamba. Denne klinikken skal "betjene " 250 000 mennesker. Det er ikke sykehus i området.

Kamba er en av klinikkene som er med i prosjektet for å minske dødeligheten blandt kvinner i forbindelse med fødsler. Nå er en helseoffiser , en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier, plassert i Kamba. I disse dager gjøres de siste forberedelser med å starte opp "ny operasjonsstue". Da vi kom dit, var vegger,tak og vinduer malt.. Det var bare å sette i gang med å pakke ut utstyret, og få ting og tang på plass. Operasjonssinstrumentene ble merket med spesialtape i forskjellige farger. Operasjonssbenk, Suger, lamper, autoklave osv, ble montert og sjekket .

I denne uken begynner utdannelsen av nytt kull av helseoffiserer her ved Arba Minch hospital. De skal læres opp til å gjøre keisersnitt og annen fødselshjelp. Fire måneder skal de være her. Samtidig opplæres nye anestesi og operasjonssykepleiere. Så når disse er ferdige, får de styrket bemanningen i Kamba. Målet er å få to-tre team på de forskjellige klinikker og sykehus.

Folket i Kamba er utrolig glade for at klinikken nå kan gi hjelp til gravide og kvinner i fødsel. På området er det bygget ei fin hytte som skal huse kvinner som er i faresonen. Her kan de være den siste måneden før fødselen. Da vi var der, var det allerede kommet ei ung kvinne der.

Det gjorde inntrykk når en av de eldste kvinnene fortalte om de mange tragedier . I regntiden fks. er elvene så strie at det er vanskelig, å komme seg over med bil. Flere kvinner som er forsøkt fraktet til Arba Minch hospital for å få gjort keisersnitt, har mistet livet fordi de ikke kom seg over.
Nå kan kvinner få komme til klinikken og få hjelp. "Dette er en stor gave til folket her i Kamba og vi er så takknemlige og glade" sa kvinna.

Vi ble tatt så godt imot og vi kjenner vi blir glade i disse menneskene. Da vi etter en del timer var ferdige med arbeidet, ble vi invitert ned i byen på en "restaurant". Her fikk vi deilig wott.

Vi planer og kjøre opp igjen om noen dager for å se hvordan arbeidet går. Det er fantastisk å få være med å se at det lykkes og at etioperne selv ser dette arbeidet som sitt. Dermed viser vilje til å gjøre en bedre innsats.