Chencha og utfordringer

For tre uker siden, besøkte vi Chencha hospital. Chencha er en fjell-landsby, vel en times kjøring fra Arba Minch. Den ene legen her, er en av dem som har vært her i Arba Minch og fått opplæring i å operere keisersnitt. Nå er han tilbake i Chencha. Sykehuset mangler en del utstyr til opersjonsstuen. Dette har vi pakket klart her i Arba Minch, for å ta med på neste besøk, når operasjonsstuen er klar til bruk.

Da vi kom inn på opersjonssavdelingen, så vi straks at det var en god del å gjøre. Opersjonssbenken måtte demonteres for å oljes . Den var rustet sammen i nesten samtlige ledd. Vi så også ganske snart at her trengtes en skikkelig omgang med sepe og vann !!! Ja, ikke bare der. Skap, div. bord, ,tak, vegger og gulv. Alt inventaret ble gått igjennom. Ikke alt fungerte. Noe måtte kasseres.

Kartonger og annet utstyr som bare var lagret der, ble båret dit der det hørte hjemme. Gardiner hører heller ikke til på en opersjonsstue. Glassrutene skal få seg et strøk med hvitmaling, som hindrer innsyn for de nysgjerrige.

Autoklaven var ødelagt. I den kalde regntida, oppdaget noen rotter, at det var mulig å komme seg inn på opersjonssavd. gjennom en åpning under døra til autklaverommet. Der var det godt og varmt. Etter en tid, fungerte ikke autoklaven mer. Rottene hadde knagd av den elektriske ledningen og pakningen rundt døra. En oppfinnsom sjel, laget en ny pakning av innerslangen på et bildekk . !

Vi kom til enighet om at neste gang vi kommer til Chencha, må opersajonssavd. være "gullende ren, slik at det er forsvarlig å starte opp behandlig av pasienter. Joda, dette har de lovet, så nå ser vi frem til vi skal tilbake om vel en uke.

Dette med skikkelig renhold og god hygiene, viser seg å være vanskelig for etioperne.Men du så viktig det er.!!!  La meg føye til, at Gidole hospital går foran med godt eksempel, når det gjelder og ha det rent og ryddig. 

Det var et svære strev med og få opersjonssbenken fra hverandre.Som dere ser, var det godt den ble flyttet et par meter.......med tanke på at hver "flik" av gulvet blir vasket .......

“Hyenegutten”
Denne unge mannen inviterte vi med på "kafeen" like utenfor sykehus-porten. Han bor på sykehuset, der arbeiderne tar seg fint av ham. Han hadde ikke noe hjem da han var barn. En natt da han og hans kamerat lå og sov ute på markedet, kom hyenene. Denne unge mannen ble bitt flere steder i hodet og ansiktet. Pga. dette, fikk han en hjerneskade . Det merket vi på ham, men han var så hjelpsom og glad for å se oss. Han ville gjerne vise oss det ene og det andre. Barndomsvennen hans gikk det verre med, han ble spist av hyenene........

Så noe mer delikat til slutt. I hagen har vi flere mangotrær. Vi har vært velsignet rikelig med  mango i denne sesongen.  Her ser dere resten .