Bernts yrkesmessige bakgrunn er arbeid som lege og kirurg, forskning og undervisning i Etiopia, på Haukeland Universitetessykehus og på Universitetet I Bergen.

Fagområdene er u-landsmedisin, organisering av helsetjenester, infeksjonssykdommer (tuberkulose, malaria, HIV og leishmaniasis) og underernæring.

Han leder forskningsprosjekter om tuberkulosevaksine, malaria og klima, og om mødredødelighet. (Mer informasjon på Bernts Forskningsblogg)