" /> Gidole | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Gidole

E-Ranger til Gato

e-ranger-april
Nå er endelig motorsykkelambulansen ankommet Gidole. Bilde viser Dagne som sjåfør, og Demissew som leder prosjektet i Gidole som passasjer.

Denne ambulansen skal være i Gato. Vi arbeider nå med å lære opp en fra Gato til å kunne kjøre denne motorsykkelen. Det er 18 km fra Gato til Gidole. Selv om vegen nå er asfaltert, er det mange bakker og svinger. Høydeforskjellen mellom Gato og Gidole sykehus er 1000 meter.

Dette er en robust doning. Den er lavt giret, og det er dermed ingen racersykkel. Det er konstruert til å være stabil, og kunne kjøre på veger i Afrika.

Og ambulansen trengs. Bare de siste døgnet har Gidole hospital sendt bil to ganger for å hente pasienter fra Gato.

Gidole på YouTube

Her er en YouTube video som UNICEF har laget om mødrelandsbyen i Gidole.

Shillale

Shillale
Første gang jeg besøkte Shillale var i 1980. Det er en landsby i lavlandet ved Gidolefjellet. Det var en dysenteri epidemi i landsbyen, og en skitten vannkilde var årsaken til utbruddet.

Det gjorde dypt inntrykk på meg å besøke den store kirken som var stengt av kommunistene. Flere av de kristne lederne var i fengsel, deriblant den kjente bondelederen og evangelisten Datambo. Jeg spurte kommunistpartledelsen i fylket om vi kunne få åpne kirken, men ble kontant avvist med setningen: “Kirker har vi ikke bruk for”. Han som sa det, ble i 1983 drept i et attentat. Og i Shillale er det i dag flere kirker i bruk.

Senere brukte jeg mye tid i å bekjempe en meslinge-epidemi i denne store og folkerike landsbyen.

Siden sommeren 2012 har vi igjen begynt å arbeide i Shillale. Denne gangen er det en del av arbeidet med å redusere mødredødeliget, og formålet har vært å styrke arbeide på helseposten (bildet). I fjor var det bare noen få som fødte på helseposten, men nå føder omtrent 50 % av kvinnene der. Og den dyktige kommunehelsearbeideren henviser regelmessig pasienter til Gidole Hopital.

God utvikling i Gidole

For fire år siden var Gidole sykehus i krise. De legene som arbeidet der kunne ikke operere, og de var der i for kort tid til å lære det. I lange perioder var sykehuset uten lege.

Høsten 2008 fikk vi utdannet den første helseoffiseren til å gjøre keisersnitt. I dag kan fire helseoffiserer operere. Og, Dr Salesa, en lege som arbeidet i Gidole i mange år, er nå ferdig spesialist i kirurgi og er tilbake i Gidole. To andre leger arbeider også på sykehuset.

Jeg var meget glad etter besøkene i Gidole disse ukene. Det er fullt belegg på avdelingene, og det var mange pasienter på poliklinikken. Gidole sykehus er "som i gode gamle dager". Den gledelige forskjellen er at det nå drives utelukkende av nasjonale og med nasjonale midler. I neste måned skal de starte opplæringsprogram av nye helseoffiserer. Det er en helseoffiser fra Konso som skal få den praktiske opplæringen i Gidole.

Og, -- så har de startet et nært samarbeid med helsesenteret i Gato. Nå er det omtrent 15 fødsler i måneden på dette nye helsesenteret. Gato har nylig fått mobil-telefon. For fire uker siden ringte en arbeider i distriktet ved Gato. Hun brukte sin "mobail" (mobiltelefon). Det var et tverrleie, og Gidole sykehus sendte bil. Både mor og barn har det bra etter keisersnittet i Gidole. Nå planlegger vi å utstyre Gato klinikk ( og fem andre distrikter) med en motorsykkelambulanse (se bildet). Og distrikts-helsearbeiderne må bruke mobilen mer.

Nytt opplæringssenter i Gidole

I dag overleverte entreprenøren det nye opptreningssenteret i Gidole til Gidole sykehus. Dette er et lite senter, med en forelesningssal, kontorer, bibliotek og seminarrom.

Vi planlegger at helsearbeidere fra Gidole (Dirashe) fylke skal få praktisk opplæring her. Vi har allerede videre utdannet 56 health extension wokers i elementær fødselshjelp. Fra sommeren vil en flink jordmor (Demsew), som har tolv års arbeidserfaring fra Gidole, lede denne utdanningsenheten.

Ett av kontorene skal vi bruke i arbeidet med fødselsregistrening i fylket. Vi startet med dette for snart 6 måneder siden. De første erfaringene er at dette kan gjennomføres, og at registreringen er god. Og, gjennom slik registrerning har vi allerede registrert dødsfall hos mødre og hos barn. En kvinne døde under fødsel i sin heim og hun var fra en landsby omtrent fire timers gange fra sykehuset. Nå ønsker vi å bruke denne kunnskapen slik at helsetjenesten når ut til alle. Dette skal gjøres i et nært samarbeid mellom sykehuset, fylket og bondeforeningene.

Hva fikk vi utført i 2009?

Jeg ser tilbake på 2009 med stor glede. Det gleder meg stort at RMM prosjektet for å minske barne- og mødredødelighet fikk en god start.

Av viktige resultater vil jeg framheve:
  • Sju helseinstitusjoner utfører nå keisersnitt. I 2008 var tallet to, og antallet keisersnitt er nesten fordoblet. Det betyr at mange liv er reddet. Vi har evaluert de første 200 operasjonene som har vært utført av helseoffiserer, og resultatene er gode.
  • At helsesentrene i Konso og Kemba nå utfører keisersnitt gleder meg stort. Dette er de første helsesenter i landet som gjør slike operasjoner.
  • Vi har hatt kurser for omtrent 150 health extension workers. Dette er kvinner som arbeider i kebeleene (kommunene). Jeg tror det er det fine arbeidet de gjør som har ført til at flere kvinner nå bruker sykehusene og helsesentrene.
  • Vi har begynt med fødselsregistre i Gidole. Dette er det første fødselsregister i offentlig regi i landet. Og, fødselsregister er en viktig del av det å bygge et godt helsevesen, og er et viktig redskap i lokal planlegging.

I 2010 vil vi forstette å styrke institusjonene, og vi håper å starte nytt arbeid på to helse sentrere. Men, det viktigste arbeidet blir å styrke helsetjenesten i kebeleene.

Ny veg til Gidole


Det er mange historier og minner om vegen til Gidole. Noen gled utenfor vegen, og mange måtte snu pga elvene. Selv har jeg overnattet i den svarte gjørmen og brukt mange timer å grave ut bilen. Lignende historier kan de fleste som har arbeidet i Gidole fortelle.

Nå bygger de ny veg til Gidole. De er ferdig med 11 km av vegen fra Wozequa (lavlandet), og det skal bli asfalt veg!

Utdanning og god veg er kanskje det viktigske virkemiddel for å få en god utvikling i et lokalsamfunn.

"Gidole best i Etiopia"

"Gidole sykehus er det beste vi har sett i Etiopia", utrykte noen svenske leger som nylig reiste rundt i Etiopia for å studere infeksjonssykdommer.

"Sykehuset er reint". "Pasientene blir møtt med god omsorg av sine egne". "Det er mange pasienter", "Laboratoriet fungerer", "Arbeidet utføres fint". Dette er noen sitater fra samtalen.

Utvikling i Gidole

Sist søndag var jeg på gudstjeneste i Gidole Kirke. Den store kirken var helt full, og mange mennesker måtte sitte ute.

Jeg husker godt gudstjenestene i 1980. Da var det ikke så mange som gikk i kirken. Kommunistene likte det ikke. Og de som kom brukte tradisjonelle Gidole klær. Få hadde sko på beina. Gidole var et tradisjonelt jordbrukssamfunn.

Dette har endret seg på 30 år. Nå kommer mange i finere klær, og de fleste har sko. Den samme endringen ser vi blant pasientene som kommer på sykehuset.

Selv om Gidole er en avsidesliggende plass, har det vært en god samfunnsutvikling de siste tiårene. Gidole by og noen landsbyer har fått elektrisitet. Telefonforbindelsen er god, og mange bruker mobiltelefonen. Nå bygges en ny asfaltveg til dette lokalsamfunnet. Jeg håper det vil fremme en god utvikling for folket her på fjellet.

Uro i Gidole

De siste ukene har det vært urolig i deler av Gidole. Det er mange mennesker i som bor i Dirashe området, og dette er kamp om jord-rettigheter.

Bilde viser mais og hirse (mashilla) åkrene i Gidole lavland som har vært rammet av uroligheter.

Mange sårede pasienter har fått behandling på sykehusene. Jeg har operert flere pasienter i Gidole. De fleste pasientene hadde stygge og infiserte brudd.

Det er ikke uvanlig med slike lokale feider i Etiopia. Lovise Aalens doktorgrad er et godt bidrag til å forstå historien og konfliktene i sør Etiopia.

Jeg håper at de forsoningsprosesser som myndigheter har startet vil kunne forsone gruppene, og hindre slike unødige lidelser blant et folk som har nok å stri med i det daglige.

Keisersnitt i Gidole

På onsdag og torsdag var vi i Gidole. I ett år har ingen kunnet utføre keisersnitt ved syklehuset. Nå har Ayele, en health officer, gjennomført over 20 keisersnitt. Det var virkelig gledelig.

Antall fødsler på sykehuset er doblet den siste mnd. Jeg assisterte han på en operasjon. Operasjonen gjorde han fint.

Vi planlegger å være en dag i uken i Gidole. 

Gidole og Arba Minch

Denne uken har mest gått med til å prate med folk. Jeg har hatt fine møter med representanter fra de fleste institusjoner som skal være med i det nye prosjektet.

Sist torsdag var jeg i Gidole. Det hadde regnet mye om natten, og vegen var vanskelig. Det viste seg at firehjulstrekket på bilen ikke fungerte, så jeg ble stående i en stund bakken mellom byen og sykehuset.


De siste 12 mnd har Gidole hatt store problemer. Pasienter med behov for keisersnitt måtte transporteres til Arba Minch. Nå har Ayele, en av helseoffiserene, begynt å gjøre keisersnitt. Han deltok på et kurs i Dilla, og har de siste seks ukene gjort 15 keisersnitt. En gledelig utvikling for Gidole!

Ellers har jeg arbeidet mye med det nye bygget (kvinneavdelingen). Det er forsinkelser, men jeg tror vi kan ta i bruk sengeposten i de neste to ukene. Innvielsen er planlagt den 28.10.

Onsdag reiser jeg til Addis, for torsdag kommer Magnhild fra Norge!