" /> Mødredødsfall ble mer enn halvert på fire år | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Mødredødsfall ble mer enn halvert på fire år

ukjent
I nr 1 (2017) av bladet Bistandsaktuelt blir prosjektet om reduksjon av mødredødelighet i sør Etiopia kort beskrevet. Utgangspunktet er artikkelen i tidsskriftet PLoS ONE; Lindtjørn B, Mitiku D, Zidda Z, Yaya Y (2017) Reducing Maternal Deaths in Ethiopia: Results of an Intervention Programme in Southwest Ethiopia. PLoS ONE 12(1): e0169304

Ved å gjennomføre følgende tiltak ble mødredødeligheten mer enn halvert i det sørvestlige Etiopia:
  • Styrking av lokale helsestasjoner (inkludert utstyr)
  • Opplæring av helsepersonell uten legeutdanning til utføre keisersnitt
  • Etterutdanning av sykepleiere og jordmødre
  • Bedre tilgang p narkose, blod- banker og medikamenter lokalt
  • Jevnlig oppfølging av eksperter fra helseministeriet