" /> Reformer i offentlig sektor | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Reformer i offentlig sektor

Det er mye møteaktiviteter på etiopiske arbeidsplasser om dagene. Myndighetene vil effektivisere arbeidet, og skal innføre såkalt BPR (Business Prosessing Reengineering).

Og, sykehus og helsesentera har holdt på med å omorganisere virksomheten i mange måneder. Arbeidet skal organiseres i "case-teams". Hensikten er at arbeidet skal effektiviseres. For eksempel skal en gruppe være ansvarlig for poliklinikken, og de skal dekke døgnkontinuerlig drift fordelt på tre skift.

På papiret høres dette fint ut. Men, ikke alle arbeiderne ønsker å gå i tre skift. Det er ikke like lett å komme til sykehuset på kveldene. Det har derfor skapt uro blant arbeiderne, og det blir spennende å følge utviklingen.

Etter hvert vil nok også denne reformen finne en måte å fungere på.