" /> Folkegrupper i midtre del av Omo dalen | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Folkegrupper i midtre del av Omo dalen

Over halvparten av alle folkegruppene i Etiopia bor i sørvest Etiopia. Kartet viser en oversikt over forskjellige språkgrupper i denne delen av landet (1). En stor del av disse folkegruppene hører til de ”Omotiske språk-gruppen”. De bor langs den midtre delen av Omo dalen og mot Abaya og Chamo sjøene i Den Store Riftdalen.

Noen av folkegruppene forstår godt hva andre sier. Det er omtrent som norsk og svensk. For andre en forskjellene store.

De omotiske folkegruppene som bor i fjellene langs midtre del Omo elva har i mange år vært isolert. Mange lever slik som de levde for over 1000 år siden. De siste årene har det blitt bygd nye veger, først og fremst for å muliggjøre kraftutbygging av de store Gibe og Omo elvene. De fleste har en tradisjonall tro (animister). Bare noen få har hørt evangeliet.


1/ Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.