" /> Tro og vitenskap | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Tro og vitenskap

Vitenskapen åpner for Gud

I en god og leseverdig kronikk i Aftenposten 26.3 skriver Moan og Saugstad at det er en myte at at kristendom ikke lar seg forene med moderne naturvitenskap. Kanskje har den aldri vært mer åpen for Guds eksistens enn nå.