" /> Paleontologi | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Paleontologi

Homenider i sørvest Etiopia

De fleste eldre skjelettfunn av menneskelignende dyr (Homenider) er fra den øvre og midtre delen av Awash dalen i Etiopia. Særlig i den midtre delen er det gjort funn som strekker seg hele 6 millioner år, fra 100.000 år gamle menneskeskjelett (Homo sapiens) til over 6 millioner år gamle skjelettfunn. For noen dager siden beskrev White og medarbeidere detaljer av Ardi (Ardipithecus ramidus).

I 1959 gjorde Leakey og hans medarbeidere noen viktige funn ved Turkana sjøen i Kenya. Både Turkana sjøen og den midte delen av Awash dalen hører med til den store Riftdalen som går gjennom Øst Afrika.

Også i den sørvestre delen av Riftdalen er det utført utgravinger. Ved Omo elva har franske forskere funnet et flere hundre tusen år gammelt skjelett av mennesker (Homo sapiens), og i 1991, i Konso, litt nord for Konso by, fant etiopiske og amerikanske forskere skjelettrester etter homenidarten Australopithecus boisei (Rød sirkel på diagrammet). Dette er samme arten som Leakey beskrev fra Turkana.

Nye funn fra Etiopia

I dagens utgave av tidsskriftet Science kan vi lese om nye og oppsiktsvekkende funn av Ardi (Ardipithecus ramidus) (se bildet, kopiert fra Science). I mange år har Tim White og kollegaer fra Etiopia og USA leitet etter gamle skjelettfunn i Awash dalen i nørd øst Etiopia.

De har funnet rester av over et hundre skjelett. Funnene er ca 4.4 millioner år gamle, og Ardi er mer enn én million år eldre enn Lucy (Australopithecus afarensis), som ble funnet i samme området i 1974.

Forskerne har tidligere trodd at et felles opphav for mennesker og sjimpanser var sjimpanse-likt. Men, skjeletfunnene peker på at Ardi er forskjellig fra sjimpanser. Ardi var 120 cm høy og veide omtrent 50 kg.

Funnene av Ardi er oppsiktsvekkende og gjør at en må revidere eksisterende teorier om utvikling av mennesket. Paleobiologien er en vitenskapen i stadig utvikling, og nye funn frambringer nye teorier om menneskets utvikling.

Referanser:
Tim D. White, et al. Hominids and the Paleobiology of Early Ardipithecus ramidus. Science 2009; 64: 326.

Melka Kunture

I dag kjørte jeg fra Addis til Arba Minch over Hosanna. Like ved Awash elva, på en plass som heter Melka Kunture, har arkeologer funnet rester etter dyr og mennesker.

De eldste dyrefunnene er ca 2,5 millioner år gamle. Over til venstre ser dere litt av overarmen ved albuen (humerus) på et menneskelignende vesen. Den er ca en million år gammel.

Ikke rart at det på et banner ved Commercial Bank i Addis stod: "Ethiopia, the cradle of Mankind and of Athletics". I dag fikk Etiopia gull, bronse og fjerdeplass på fem tusen meter i Afrika mesterskapet i Addis.