" /> Influensa | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Influensa

Ferie i Norge. Og svineinfluensa

De siste fire ukene har vi hatt ferie i Norge. Det har vært noen herlige dager.

Men, som lege med arbeid i Etiopia er jeg noe forundret over all omtalen av svineinfluensa. Dette er en mild influensa. Per i dag er det meldt 677 norske pasienter med denne sykdommen. Ingen er døde. Sykdommen rammer vesentlig unge voksne mennesker, noe som tyder på at de som er over 50 – 60 år har vært i kontakt med et lignende virus før. Erfaringene fra Norge er sammenlignbare med influensaepidemien i andre land. På verdensbasis var det per 31.juli meldt om 1154 dødsfall og i Europa var dødeligheten 0,16%.

I Etiopia arbeider vi med å varsle malaria epidemier. Vi erkjenner at dette er vanskelig, og i våre modeller greier vi ikke å forutsi malaria utbrudd på en god måte. Det vanskeligste er å si hvor mange som vil bli syke. Influensa er en ”enklere” sykdom enn malaria, da smitten er direkte fra en person til en annen.

Det ser ut til at norske helsemyndigheter er sikre på at dette vil bli et omfattende epidemi. De regner med at 300.000 nordmenn vil bli syke hver uke. I England ser antallet influensatilfeller å være på retur, etter at 110.000 mennesker ble syke i forrige uke. Og England han mange flere mennesker og en mye større befolkningstetthet enn Norge.

Og, nordmenn er engstelig, det viser de mange innslagene på fjernsynet. Men, er det så sikkert at dette vil bli en så alvorlig epidemi som Folkehelseinstituttet tror? Selv regner jeg med at det vil ligne en vanlig sesong influensa, og at flest unge vil bli smittet. Men, noen ny ”Spanskesyke” med mange tusen dødsfall tror jeg ikke det blir.

Det er betryggende at myndighetene styrker helsetjenesten, og kjøper tiltrengt medisinsk utstyr. Det kan verdens rikeste land gjøre.

For meg er det imidlertid et paradoks at det brukes så mye ressurser til å bekjempe en epidemi som har så liten dødelighet. For, hver dag dør 8000 personer av tuberkulose, og hver time dør en jumbofly last med barn av underernæring. Denne diskrepansen er det ingen som tør diskutere i ”sommer-Norge”.

”Hidar Beshita" (November sykdommen)

Utbruddet av en ny type svineinfluensa i Mexico har ført til panikkartede reaksjoner i mange land. Infeksjonen har allerede rammet flere kontinenter. Og, selv om BBC melder om en midlere form av sykdommen i USA, er det all grunn til å være på vakt.

”Hidar Beshita” rammet Etiopia i november 1918 og varte i ett år. Svært mange mennesker døde, og frykten for lignende epidemier er fortsatt tilstede i landet. Det er blitt en tradisjon i landet å minnes sykdommen ved brenne søppel. I Norge kjenner vi sykdommen som ”Spanskesyken”. Sannsynligvis var det en svineinfluensa, altså i slekt med den som nå rammer Mexico.

De rike land forbereder seg nå på et stort utbrudd – en epidemi som vi ramme store deler av befolkningen - en pandemi. Det arbeides på spreng for å kartlegge viruset, vaksiner utvikles i rekordfart, medikamenter hamstres og beredskapsplaner aktiviseres. Det forventer vi av et godt fungerende helsevesen.

Hva skjer i verdens fattigste land? Med en stor befolkningstetthet, underernæring og andre kompliserende sykdommer, vil en epidemi kunne ramme hardt. Infrastrukturen er svak, det er ingen beredskapsplaner, og epidemien vil ”gå sin naturlige gang”. Dødeligheten vi sannsynligvis være høyere enn i land som Norge. Omkostningene for folk og land kan bli store.

Kanskje det er for sent å gjøre noe. Men, de rikere land må allerede nå tenke langsiktig, og styrke beredskapen slik at de fattigste land blir mindre sårbare for slike pandemier. Til det trengs langsiktige investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning.