" /> India | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
India

Påske i sør India

Det er ikke så mye som minner om påske i sør India. Det er bare to prosent av befolkningen regner seg som kristne, og kristne høytider er ikke synlige i hverdagsbildet.

Jeg har vært på noen gudstjenester i både protestantiske og katolske kirker. Gudstjenestene holdes på minst tre språk: kannada (språket i regionen Karnataka), tamil (Tamil Nadu), og engelsk. Og, i en av kirkene jeg besøkte var det to gudstjenester på hvert språk. Om du kommer noen minutter for sent, er det bare ståplasser igjen. Kanskje dette landet trenger flere kirker?

India er et sammensatt land. Noen hevder at respekten for mangfoldigheten beskriver dette landet. Nobelprisvinneren Amartya Sen vektlegger dette i en av siste bøker The argumentative Indian”. Mahatma Gandhis bok ”An Autobiography. The story of my experiments with truth” uttrykker også dette.

Kanskje dette er grunnen til at dette mangfoldige og sammensatte landet med over en milliard mennesker ikke er mer kaotisk enn det er? John Keays "India: a History" er en meget velskrevet historiebok om dette landet. Han beskriver de store motsetningene i landet, og at det India vi kjenner i dag er en moderne sammensetning etter britisk mønster. Det pågående valget i India, med 714 millioner velgere, viser store lokale og regionale motsetninger, men også en beundringverdig grad av demokrati.

Imidlertid hevder flere (se In the Shadow of the Mahatma : Bishop V. S. Azariah and the Travails of Christianity in British India) at denne toleransen er for massene, og at det foregår en skjult og delvis åpen diskriminering av minoriteter og de kristne kirkene.

Likheter og forskjeller

Etiopia og India er begge urgamle kulturnasjoner. Moderne jordbruk oppstod omtrent samtidlig i Indus dalen og på det etiopiske høylandet. Og noen viktige matvarer har sine opprinnelse i disse områdene. Tef (Eragrostis tef) og Ensete (Ensete ventricosum) oppstod på det etiopiske høyland, mens for eksempel black lentil (Vigna mungo) og browntop millet (Brachiaria ramosa ) kommer fra India.

Språkene er helt forskjellige, selv om noen av bokstavene kan ha samme opprinnelse. Kulturen er også forkjellig, men begge land er gamle kulturnasjoner og det gir mange assosiasjoner. Stolthet, høflighet er ting som karakteriserer begge folkegrupper.

Maten i Etiopia (injera og forskjellige typer wott) har mange likheter med den finner i India. En får også i India brød som ligner på injera, men laget av ris eller andre kornsorter. Lignende matskikker finner en også i midt Østen. Krydderene varierer. Dette viser kanskje den lange og nære kontakt mellom landene rundt Det indiske hav?

Historikere viser at det var en tett kontakt mellom Etiopia og deler av India. Denne kontakten har foregått siden Romertiden og kongedømmet i Axum (nord Ethiopia). Axum kongedømmet var en av de store sjøfartsnasjonene og hadde gode kontakter med sør India. De deltok i handelen av rå materialer fra India til perserne, grekerne, romerne og tyrkerne. Dette førte også til at mange fra Etiopia slo seg ned i sør India. Også senere, under det Ottomanske rike, ble etiopiere eksportert som slaver til muslimske kongedømmer i Asia.

Bangalore

Jeg er nå i Bangalore i sør India. Kom hit med Emirates fra Addis via Dubai og til den nye flyplassen utenfor Bangalore. Det tok nesten like lang tid å komme gjennom rushtrafikken i Bangalore som å fly fra Dubai til Bangalore.

Bangalore er en by på over 8 millioner mennesker. Det er trafikk-kaos fra tidlig morgen til sene kvelden. Og i tillegg til de mange bilene, så myldrer det av Bajaj, en trehjuls drosjescooter.

Her deltar jeg på et tuberkulosevaksine prosjekt. Prosjektet ledes av St Johns Research Institute. Det er forskningsavdelingen til St Johns Medical College, et stort katolsk universitetssykehus.

Prosjekt området ligger ca 120 km nordøst for Bangalore, i Palamaner. Dette er et lite fylke helt sør i delstaten Andra Pradesh. Der følger vi mange tusen barn og ungdommer og ser om de utvikler tuberkulose. Hensikten er å måle hvor mye tuberkulose det er i sør India, og å lære om hvorfor noen barn får tuberkulose, mens andre forblir friske. Det er forskere fra India, Norge, USA (AERAS) og Danmark som deltar i denne store studien.