" /> Fødselsfistel | Lindtjorn.no | lindtjorn.no
Fødselsfistel

Endelig ferdig


De siste årene har vi bygget i Arba Minch. Ved hjelp av en stor gave er Arba Minch sykehus blitt fornyet. Sykehuset har fått ny fødeavdeling, gynekologisk avdeling, en avdeling for fistula pasienter, ny poliklinikk for kvinner, poliklinikk for gravide og barn (bildet), en ny steriliseringsenhet, og nye operasjonsstuer. I tillegg har sykehuset fått mye nytt medisinsk utstyr.

I dag har direktøren for Arba Minch Sykehus, noen av legene, entreprenøren og jeg sett på de siste bygningene. Det er ombyggingen av den gamle operasjonsstuen som nå er ferdig. Kirurgen på sykehuset, Dr Endale sa det slik: Dette er de fineste operasjonsstuene i sør Etiopia. Vi har fått bygninger og utstyr som vil hjelpe oss i mange tiår”.

Som mange byggeprosjekter, har også dette prosjektet blitt forsinket. En tid fikk vi ikke tak i sement. En annen gang streiket arbeiderne. Men, når jeg ser tilbake på en periode med mye arbeid, så gleder det meg veldig at vi var så heldige å få denne fantastiske gaven.

Denne enestående private donasjonen har ført til at Arba Minch Sykehus kan gi et godt tilbud i mange år til kvinner og barn i sør vest Etiopia.

Fistula avdelingen

For noen måneder siden fortalte jeg at Fistula avdelingen i Arba Minch var åpnet. De første månedene var ikke så mange pasienter som kom. Men, nå er nyheten om denne nye avdelingen spredt i fylkene omkring Arba Minch, og flere og flere kvinner kommer. I dag var det ni pasienter som var innlagt, og to nye pasienter kommer i morgen. De fleste av kvinnene blir operert i Arba Minch, og resultatene er gode.

Denne økende aktiviteten har ført til at vi har ansatt en ny pleiemedhjelper. Hun er tidligere fistulapasient. Vi har nå to slike medhjelpere. De kjenner til hvordan det er å være fistelpasient, og de tar godt i mot nye pasienter, og gjør et fint arbeid.

I Etiopia har omtrent én av tre til fire hundre kvinner urinlekkasje etter fødselskomplikasjoner. Hvis barnet sitter fast, kan barnets hode presse hull mellom fødselskanalen og urinblæren dersom kvinnene ikke får hjelp i tide. Resultatet er urinlekkasje, som får negative sosiale følger. Dette er opplysninger som Mulu Muleta ved Universitetet i Bergen skriver om i sitt doktorgradsarbeid. Hun forteller også at for hver kvinne som har kommer til Fistulasykehuset i Addis Ababa, er det tre andre pasienter igjen i distriktet som ikke får behandling.

Vi håper tilbudet i Arba Minch vil bedre tilgangen til god behandling.

Fistula avdelingen

Denne uken tok vi i bruk den nye fistula avdelingen i Arba Minch. Fire personer er arbeider ved posten, to sykepleiere, en vasker og en hjelper. Dette er en tidligere pasient som bor ved Arba Minch. Hun er en flink og omsorgsfull hjelper, og som selv vet hvordan det er å ha en fistelsykdom. De to sykepleierene har vært til opplæring i Addis Ababa.

Selv om vi enda ikke har så mange pasienter, så representerer de årsakene til denne skaden. De fleste lekker urin etter en langvarig fødsel. Men, på avdelingen ligger også voldtatte barn som har fått alvorlige skader i underlivet.

Om noen dager får vi besøk fra Addis Ababa Fistula Hospital. Dette sykehuset er blant de fremste i verden for å behandle fistelsykdom. Vi håper vi kan utvikle et godt samarbeid med dem.

Glede i Arba Minch

For noen dager siden fikk jeg en gledelig melding fra Addis Abeba Fistula Hospital. De hadde fått midler fra amerikansk utviklingshjelp (USAID) til å støtte avdelingen for kvinner med fistelsykdom i Arba Minch.

Fødselsfistel er et problem i Etiopia der keisersnitt ikke er tilgjengelig. Det skyldes at kvinner på landsbygda ikke får den medisinske hjelpen de trenger når kvinnens bekken er for smalt til å føde barnet. Fødselen kan vare i 4–5 dager eller mer, og langvarig press mot bekkenbunnen fører til stor skade i kvinnens underliv. Vesikovaginal fistel fører til at kvinnen ikke lenger har kontroll på vannlatingen.

Kvinnene får store sosiale problemer som følge av fødselsskader. Mange har vært gjennom vanskelige fødsler som ender i dødfødsler, og har store problemer med at de lekker urin eller avføring, noe som gjør dem sosialt isolerte.

Vår målsetningen er å operere kvinner med enklere vesico-vaginale fistler i Arba Minch. Pasienter med vanskeligere medisinske tilstander må henvises til Yirga Alem eller Addis Abeba for spesialistbehandling ved Fistula-hospitalet. To erfarne syklepleiere har vært til opplæring i Addis Abeba, og vi håper å ta i mot de første pasientene i løpet av kommende uker.

Avdelingen i Arba Minch består av en sengeavdeling med plass til 20 pasienter. Vi har også bygget to nye operasjonsstuer som skal brukes til å behandle kvinner med fødselsskader og til annen fødselshjelp.

En gledens dag i Arba Minch!


Onsdag 29.10 var det stor fest i Arba Minch. Kvinneavdelingen ble åpnet. Tilstede var 11 personer som kom helt fra Norge sammen med mange gjester fra Sør Regionen i Etiopia og fra Gamu Gofa.

Nå er fødeavdelingen (16 senger), sengeposten (40 senger), en stor poliklinikk for kvinner, og fistula-avdelingen (24 senger) ferdig. Det gjenstår noe arbeid på poliklinikken for barn og gravide og på de nye operasjonsstuene. Det er den fineste kvinneklinikken i Etiopia!

Allerede dagen etter åpningen var arbeidet i gang med å forberede inntak av de første pasientene på sengeavdelingen og på kvinnepoliklinikken. Jeg er imponert over det store ansvaret som sykehuset har vist under byggeperioden og nå under oppstarten.

Sykehuset i Arba Minch ønsket at bygget også skal være til minne om Guri og Åsbjørn Aarsland. I 2003 omkom de i en bilulykke. Bildet viser minneplaten som ble avduket av deres datter, Gunvor. Det er folket i Arba Minch som ba om å få reist minneplaten. Dr Åsbjørn Aarsland arbeidet i mange år som kirurg ved Arba Minch Hospital og ved andre sykehus sør vest Etiopia.

Se også rapport på Utsyn.no