" /> Under 50 % av normalen | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Under 50 % av normalen

2009 var et tørt år i Arba Minch.

Store deler av Etiopia har vært rammet av tørke i 2009. Figuren til venstre viser at nedbør i 2009 (447 mm; nederste kurve) var 49 % av det som var gjennomsnittet i perioden 1997 til 2008 (920 mm).

Det har vært mindre avling enn vanlig i deler av lavlandet i Etiopia. Myndighetene deler ut mat i områder som trenger hjelp. Det er således ikke snakk om noen hungersnød, slik som det var i 1984 -1986.