" /> AAAS m√łte i San Diego | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

AAAS møte i San Diego

AAAS møtet er den største amerikanske samlingen av tverrfaglig forskning. I år var møtet i San Diego i sør California, og tema for konferansen var “Bridging Science and Society”.

Et gjennomgående tema på konferansen ble den såkalte Climategate skandalen.

Ledende forskere sier at den siste tidens kontrovers rundt klimaforskningen har skadet hele forskningens rykte. Ralph Cicerone, president i USAs nasjonale vitenskapsakademi (NAS) sa under møtet at den negative omtalen om global oppvarming og IPPC rapporten har skadet folkets tillit til forskerne. Flere forskere bekreftet også at vanlige folk mistenker forskere for å undertrykke ytringsfriheten.

I flere seminarer (bildet) ble det drøftet at forskningsdata må gjøres tilgjengelig for alle slik at de kan etterprøves. Kjente tidsskrifter som Nature og Science krever nå at rådata til en vitenskapelig artikkel gjøres tilgjengelig for leserne.

Imidlertid var det stor enighet om at de tre hovedkonklusjonene innen forskningen om global oppvarming er gyldige. Disse tre konklusjonene er:
  • Global oppvarming er en realitet
  • Global oppvarming er delvis menneskeskapt
  • Global oppvarming vil få negative konsekvenser for jordas befolkning