" /> Archives for 2012 | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Prosjekter 2013

Det meste av arbeidet jeg deltar i Etiopia foregår gjennom prosjekter. Ett prosjekt varer i noen år, og så må en finne nye midler for å videreføre eller starte nye aktiviteter. Et arbeid er jo ikke statisk. Det skjer en utvikling, og prosjekter endres over tid. Disse endringsprosessene har vært spesielt raske i Etiopia. Det er en betydelig forbedring av lokal kapasitet i landet, både innen offentlig helsesektor og på universitetene. Således har de prosjekter jeg har deltatt i endret seg betydelig de siste ti år. Mens de tidligere bar mer preg av å være bistand med eksperthjelp fra Norge, er de i dag kjennetegnet av å være samarbeidsprosjekter for å styrke og bedre helsevesenet.

Her er en liste over noen prosjekter jeg deltar i:
 1. Klimaendringer og helse: De siste fem årene har jeg deltatt i forskning om klima og malaria. Selv om prosjektet er formelt avsluttet, vil vi fortsette forskingen. Noen av doktorgradsstudentene er ikke helt ferdig med å skrive ferdig sine avhandlinger, og vi ønsker å arbeide videre med å utvikle en god malaria varslingsmodeller. I tillegg arbeider en PhD student med Klima og hungersnød.
 2. Malaria: Vi vet at myggnetting og innendørssprøyting forebygger malaria. Nå ønsker vi å vurdere i hvilken grad myggnetting og innendørssprøyting kan redusere forekomsten av malaria generelt, og spesielt i svangerskapet. I tillegg planlegger vi i 2013 å starte ett nytt forskningsprosjekt for å se om dette reduserer risikoen for forstadier til svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og blødninger etter fødselen. Disse to store forskningsprosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd, og vi planlegger å gjennomføre de i sentrale delene av Rift Dalen i Etiopia.
 3. RMM prosjketet: Jeg deltar i prosjektet gjennom NLM til å minske mødre og barnedødelighet (RMM Project). Vi har nå startet en ny prosjektperiode. Målsetningen er at innen noen år skal ca. 200.000 mennesker ha tilgang på en institusjon som gir god fødselshjelp.
 4. Tuberkulose: Tre PhD studenter deltar nå i tuberkuloseforskningen i Etiopia. Vi prøver å bedre verktøy for å finne tuberkulosepasienter i lokalsamfunnet. I tillegg arbeider to doktorgradsstudenter med å kartlegge tuberkuloseutbredelsen er i Sidama og i Arsi zonene (fylke). Foreløpige resultater viser at det er stor forskjell i tilgang på tuberkulosebehandling, og dette ønsker vi å gjøre noe med.
 5. Mulige nye prosjekter i 2013: I flere år arbeidet jeg med prosjekter for å bedre HIV behandling. Vi forsøker nå å rekruttere en student som kan se på ti års oppfølgning av HIV behandling i Arba Minch. Vi drøfter også et mulig prosjekt for å se på utbredelsen av farlige virusinfeksjoner (for eksempel gulfeber, Dengue Fever, West Nile Fever) i Etiopia.

Sorg i familien

Gerda-blogg
I dag er det sorg i familien vår. Mor til Magnhild, Gerda Myksvoll, døde i går ettermiddag på Røde Kors Sykehjem. Hun var over 97 år gammel.

Hun var en fantastisk mor, svigermor, bestemor og oldemor. Hun var glad i Jesus, og det viste hun for alle gjennom sitt lange liv. Og i bygda vår og på Heimly Bedehus var hun alltid med så lenge som hun var frisk.

En sa det slik: «Om det er noen som fortjener tittelen Engel, så må det være Gerda».



Jimmy Carter og Martin Luther King

Både Jimmy Carter og Martin Luther King kom fra Georgia. Den ene ble president, og en mektig person. Den andre var prest i Atlanta, kjempet for de svartes og fattiges rettigheter, og ble skutt i 1968 i Memphis.

I dag besøkte jeg Jimmy Carter Library og museet. Det ligger ikke så langt fra Ebenezer Babtist Church. Carter senteret er mye finere enn den som er laget om Martin Luther King. Men, som Jimmy Carter selv sier: En av de viktigst forbildene hans var nettopp Martin Luther King. Andre viktige personer i Carters oppvekst var et svart ektepar. Da Carter ble innsatt som guvernør i sørstaten Georgia, sa han at “raseskillet er avskaffet”.

Og, etter å ha brukt mange timer på museet, ble jeg ble mektig imponert av hva ”en-perioders presidenten” har fått utrettet. Fra søndagsskolelærer, offiser i marinen, bonde, forretningsmann, guvernør i Georgia, president i verdens mektigste land, og som pensjonist en stor pådriver for global helse og for fredsarbeid.

Og sentralt i livsgjerningen hans er hans klare kristne tro. I boka ”Living Faith” skriver han: ”The personal relationship with Christ is the only core around which religious life can exist”.

Atlanta og "The Truthfull Troublemaker"

EBC_Exterior_2011
I dag var jeg på gudstjeneste i Ebenezer Baptist Church i Atlanta. Det er Martin Luther King’s kirke. En fantastisk gudstjeneste. Mye sang, og der budskapet var “Jesus - The Truthfull Troublemaker”.

Pastoren, av den karismatiske typen, begynte med å si “Thanks God for democracy, and welcome to Martin Luther King’s Church for Freedom”. Og noe annet kunne han ikke si etter gjenvalget av President Obama for noen dager siden.

Etterpå besøkte jeg graven til Martin Luther King, og museet. Museet er først og fremst historien om de svarte kamp for menneskerettigheter. Dette var også gjennomgangstemaet i pastorens tale, -- at alle må få rett til å gå på en god skole. Og, det er bare gjennom lik tilgang på gode skoler at alle kan få like rettigheter og muligheter.

I ettermiddag begynner årskonferansen i The American Society of Tropical Medicine and Hygiene. Og, - jeg er her først og fremst for å lære om malaria.

Malaria og fødselskomplikasjoner

IMG_5519
Noen spurte meg for et par dager siden hvorfor jeg arbeidet både med å forebygge malaria og med et prosjekt for å redusere barne- og mødredødeliget. Et det noen sammenheng mellom disse to aktivitetene?

Malaria er en alvorlig sykdom hos barn og hos gravide. Malaria gir blodmangel og kan øke risikoen for blødning etter fødselen. Det er også mulig at malaria øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Fra tidligere studier ved Senter for internasjonal helse vet vi at dødfødsler og dødsfall i første leveuke forekommer hyppigere blant mødre som ikke brukte myggnett.

Vi vet at myggnetting og innendørssprøyting forebygger malaria. Nå ønsker vi også å vurdere i hvilken grad myggnetting og innendørssprøyting kan redusere forekomsten av malaria i svangerskapet, og om dette reduserer risikoen for forstadier til svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og blødninger etter fødselen. Vi håper dette blir en del av et nytt forskningsprosjket som vi starter i Zwai - Adami Tullo området i Rift Dalen i Etiopia.

RMM arbeidet virker

RMM-data
Vi startet fase II av arbeidet for å redusere mødre- og spedbarnsdødelighet i august. Prosjektet skal vare fra 2012 til 2016. Oppstarten var mange måneder forsinket, men nå er vi godt i gang. De siste ukene har vi gått gjennom de praktiske planene, og jeg har lagt ut et resyme av dette på en prosjektside.

Foreløpige tall fra fødselsregistrene viser at mødredødeligheten går ned (se figur). Dette er svært gledelig og viser at strategien med å tilby kvinner hjelp så nær som hjemmet som praktisk mulig gir gode resultater. Det samme har vi vist i tuberkuloseforskningen vår. Det viktigste virkemidlet for å bedre folks helse, er å gjøre helsetjeneste tilgjengelige for alle.

iPhone i sør Etiopia

Det er kommet 3G nettverk til Addis. Dekningen er god, og det går nå an å lese e-post på en iPhone. Til og med i Arfaide i Konso kunne jeg laste med e-post og leste norske aviser. Dette er et stort framskritt da andre trådløse varianter som CDMA er ofte er litt trege.

Nå har jeg forsøkt iPhonen litt i sør. Det funker stort sett bra, er litt tregere enn i Addis, representerer et stort framskritt, eller som en av vennene mine sa: zemenawi honenal (“vi er blitt moderne”).

Herlige Addis

Søndag kveld kom jeg til Addis. Denne gangen tok det bare 15 minutter fra flyet landet, til jeg hadde fått visa, hentet bagasjen, fått gjennomlyst den, og satt i en gammel Lada på veg til byen.

I formiddag fornyet jeg oppholdstillatelsen. De har nå fått et moderne data system, og det er en skikkelig kø ordningen. En kilometer lang kø for alle som skal til Dubai, og så noen andre køer for de andre. Men, jeg måtte vente for å betale en avgift. Da den viktige damen ankom sa hun høyt og tydelig at forsinkelsen skyldtes at en herre ved navn Abdella var usedvanlig treg til å komme gjennom rushtrafikken i millionbyen Addis. Etter dette verbale vulkanutbruddet supte hun litt av en flaske merket med Efedrin sirup. Og hele tiden fikk denne Abdella gjennomgå. Hennes tale kan ikke refereres på en anstendig blogg, men amharisk er et rikt, variert og saftig språk. En stakkars inder som også var på kontoret var engstelig, og forstod ingen ting.

I ettermiddag var jeg på Merkato (Afrikas største og mest kaotiske marked). Jeg måtte ha en dish (tallerken) til å få inn ArabSat. Den har BBC og 300 arabiske tv kanaler. Jeg måtte jo vente litt for å få tak i “beest quality diish”, og brukte tiden til å drikke kaffe med peppermyntesmak (tena adam) sammen med to herlige uteliggere fra Wollo. Og selv om klærne er fillete, deodorant et ukjent begrep, og de fleste av tennene er borte, så er smilet stort, og vitsene og historiene svært gode. Jeg lærer alltid nye amhariske ord på Mercato.

Videre med Evangeliet

8251929350
De siste dagene har jeg lest i boken “Videre med evangeliet; festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen” . Han var generalsekretær i NLM i mange år, og spilte en sentral rolle i norsk misjon. Selv lærte jeg han å kjenne som misjonær i NLM, og da jeg var medlem av NLMs Hovedstyre.

Som det sies i boken spilte Grandhagen på mange strenger: Som misjonsstrateg, teambygger, nettverksbygger, forkynner, foredragsholder, veileder, teolog og skribent. Han var en misjonsleder i vid forstand.

Jeg vil anbefale mange å leste boken. Innledningskapittelet av Hans Aage Gravaas gir en oversikt over Grandhagens store virke og innflytelse innen norsk misjon, - og spesielt innen NLM.

Gravaas’ artikkel gir også en analyse av det som har skjedd med organisasjonen siden 2001 da Grandhagen sluttet. Det er et trist faktum at organisasjonen endret profilen, og ble en mindre misjonsorganisasjon. Dette er noe en særlig har sett på Etiopiafeltet, der endringene førte til mindre samarbeid med nasjonale kirker og der NLM ikke lenger fulgte et integrasjonsprinsipp, men mer ønsket å være en norsk organisasjon i Afrika.

Hedersmenn

dsc_0017
Johannes Olafsson har skrevet et hefte om sitt virke som misjonslege i Etiopia (”Blant håpets budbærere med Bibel og skalpell”). Han var lege i Arba Minch første gangen jeg arbeidet der i 1978. Pasientene kom langveisfra for å møte han. Jeg lærte mye om det å være lege i Etiopia: Han hadde en dyp forståelse av sammenheng mellom individ, samfunn og sykdom, kunne feltet tropemedisin, og var en god kirurg. Og, han var med å legge forholdene til rette for at Gidole i dag har det reneste og beste lokalsykehuset i landet. Det som er unikt med dette lille sykehuset er at det drives av Gidole folket, og derfor får befolkningen så god omsorg.

På Haukeland Universitetssykehus fikk jeg i mange år arbeide med Professor Jan Erik Varhaug. Han fylte 70 år i august. Han lærte meg at god pasientbehandling krever detaljkunnskaper, - og en god forståelse av biologi. Med rette har Det medisinske fakultet i Bergen kalt han en Hedersmann.

Status RMM prosjektet

IMG_3680
De siste dagene har jeg besøkt Gidole og Arba Minch. Vi skal forsette RMM prosjektet i fem nye år. Kontrakten med myndighetene ble ikke underskrevet før i august, og dette har forsinket starten av prosjektet.

Bildet er fra mødrelandsbyen i Gidole. Dette er blitt en modell for Etiopia. Denne uken besøkte en stor delegasjon fra Afar Regionen i nord-øst Etiopia prosjektet. De ville lære om mødrelandsbyer.

Nytt denne gangen er:
 1. Vi har separate prosjekter for Gamo Gofa og Segen (Konso, Dirashe (Gidole), og Aliy (Gawada, Gobaze))
 2. Hvert prosjekt ledes av en etiopier. Min rolle er å være rådgiver.
 3. Vi skal forsette å utdanne helseoffiserer, og sykepleiere til å gi narkose og hjelpe med operasjoner. I løpet av de neste årene starter vi fire nye plasser: Kolme, Gawada, Kucha og Beto
 4. Vi skal arbeide mye med å bedre kommunehelsetjenesten (kebele). Vi ønsker at kvinner skal føde på helsepostene slik at de raskt kan henvises til sykehus når det er nødvendig. Dette er et nytt forsøk i Etiopia, og vi har startet i Gidole. Etter ett år vil vi ha noen erfaringer som kan hjelpe oss i å starte lignende forsøk i Gamo Gofa
 5. Vi har kjøpt fire motorsykkelambulanser for å bedre transporten fra kebelene til sykehuset.
 6. I oktober håper vi å starte opplæring av helseoffiserer til å gjøre keisersnitt i Saula. Sykehuset har rekruttert en gynekolog, og han er ansvarlig for denne opplæringen. Ja, utviklingen i Gofa, med nesten en million mennesker har vært god. I desember 2008 gjorde vi det første keisersnittet, i dag gjøres dette på tre institusjoner (Saula, Basketto, og i Melo). Og når vi starter to nye plasser i Kucha og Beto, vil det være ca en institusjon per 200.000 mennesker. Da har befolkningen en relativ god tilgang på fødselshjelp.

Yirga Alem

I går var jeg i Yirga Alem. Jeg kjørte dit for å se på de nye operasjonsstuene vi bygger for sykehuset. Byggearbeidet har tatt lang tid, men nå nærmer seg slutten.

Dette var et byggeprosjekt der vi skulle forsøke en ny måte å finansiere bygg på. NLM skulle finansiere en del, og så skulle Sidama Zone betale det resterende. Dette gikk bra til å begynne med. Men, når folk skiftes ut i administrasjonen så er det dessverre ikke nok med skriftlige avtaler. Dette er en av grunnene til at bygget har tatt så lang tid.

Hawassa University har nå 21.000 studenter. De bygger en “campus” nær sykehuset i Yirga Alem. Det blir en viktig institusjon for å utvikle Sidama.

Sorg i Etiopia

Jeg har vært i Addis i et-par dager nå. Byet er preget av sorg. I kveld er det store folkemengder som går ned mot Meskel Square. Det skal være lys-tenning, og tusenvis av kvinner og menn kledd i sørgeklær deltar. På søndag skal det være begravelse fra Holy Trinity Cathedral.

Jeg har mange ganger sett store demonstrasjoner i Etiopia. Oftest er folk utkommandert til slike samlinger. Denne gangen tror jeg sorgen er genuin og dyp. Statminister Meles Zenawi fikk Etiopia på fote igjen etter 17 års vannstyre under kommunist-tiden. En mann sa det slik: “Vi er ikke fattige lenger. Vi har det mye bedre.”

Ny tur til Etiopia

Tirsdag 28.8 reiser jeg igjen til Etiopia. Denne gangen har jeg vært “lenge” i Norge. Det er hele fire måneder siden jeg reiste fra Arba Minch. men, nå er endelig avtalene med myndighetene undertegnet, og vi kan begynne med arbeidet både i Saggen Zone og i Arba Minch Zone.

I tillegg skal jeg denne gangen arbeide med det nye malaria prosjektet.

Samuels barnedåp

IMG_2540IMG_2585

8 juli ble Samuel døpt i Gand kirke på Gandal. Det var en stor fest for hele familien. Samuel ble født 4. april, og er nå blitt fire måneder gammel.

Søndagen etterpå (15.7) var familien Lindtjørn samlet i Ogna kirke til konfirmasjon. Det var Olav Henrik, som bor i Houston, som ble konfirmert. Festen var på Ogna bedehus.

Hvor kommer etioperne fra?

Kebra_Nagast
Mange etiopierne sier at de stammer fra Israel. Det gjelder ikke bare Falasha jødene. Nå bekrefter nye genetiske studier dette.

Etiopiske og britiske forskere har studert det genetiske materiale fra flere folkegrupper i Øst Afrika. De finner at den genetiske sammensetningen i stor grad er i overensstemmelse med lingvistiske funn. Mange etiopiere stammer Midtøsten og fra Afrika. Og, linken til Midtøsten er fra det som kaller Levant, noe som sammenfaller med jødenes genetiske opphav. Og funnene fra Etiopia tyder på endringer som skjedde for omtrent 3000 år siden.

For 18 år siden deltok jeg på en konferanse i East Lansing i Michigan. En over 80 år gammel italiensk arkeolog presenterte sine resultater fra et langt forskerliv. Han hadde funnet de samme leirtavler på begge sider at Rødehavet. Han daterte disse til ca 1000 år f. kr., og han argumenterte for at folkegruppene på begge sider av Rødehavet hadde ett felles språk og religion. ”Det har vært min livsgjerning å bevise dette” fortalte han meg. Det er det noe av det samme som nå vises i de genetiske studiene.

Og boken Kebra Nagast er kanskje ikke bare en etiopisk legende. Denne boken er historien om Kong Salomo, om dronningen av Saba, og om deres felles sønn keiser Menelik I. Og Menelik I er opphavet til det salomoniske dynastiet som endte i 1974 med keiser Haile Selassies død. Og denne historien kan en også se av Keiser Haile Selassies tittel: Girmāwī ḳedāmāwī 'aṣē ḫayle śillāsē, mō'ā 'anbessā ze'imneggede yihudā niguse negest ze'ītyōṗṗyā, siyume 'igzī'a'bihēr. (His Imperial Majesty Haile Selassie I, Conquering Lion of the Tribe of Judah, King of Kings (Emperor) of Ethiopia, Elect of God").

_________
1. Pagani L, Kivisild T, Tarekegn A, Ekong R, Plaster C, Gallego Romero I, Ayub Q, Mehdi SQ, Thomas MG, Luiselli D et al: Ethiopian Genetic Diversity Reveals Linguistic Stratification and Complex Influences on the Ethiopian Gene Pool. American journal of human genetics 2012.

Siste flygning for MAF

MAF - stilling ledig Skjærgårds.indd
895586766

Etter seks år som flyger for MAF i Tanzania, har Eivind Johannes sluttet i organisasjonen.

På sin egen blogg forteller han om sin siste og viktigste flytur for MAF (bildet til venstre), om en liten og fattig og dødssyk gutt som berget livet, og om nye utfordringer for Nadia og Eivind Johannes i Tanzania.

Ny malariaforskning

IMG_7164
For noen dager siden fikk jeg den gledelige meldingen om at Forskningsrådet hadde bevilget penger til et stort malariaforskingsprosjekt i Etiopia.

I dette prosjektet (2012- 2016) ønsker vi å bedre måten vi kan forebygge malaria. Vi skal undersøke om det er bedre å kombinere myggnett med å sprøyte hyttene med insektmidler enn bare bruke myggnett. Studien skal gjennomføres i Adami Tullu området, ca 16 mil sør for Addis Ababa.

Dette er et samarbeid med Addis Ababa University, Hawassa University, Det etiopiske helseministeriet og Universitetet i Bergen.

Dere han lese mer om dette på min forskerblogg.


Tilbake fra herlig tur i USA

Magnhild og jeg har vært på tur i USA. En herlig tur der vi først var en uke i Chicago, og deretter kjørte vi til Minnesota og til Houston.

Vi leide bil, og kjørte mye, - og langt. Og, det er mye å fint å se og oppleve i USA!

I Chicago deltok jeg på den årlige konferansen til American Society of Clinical Oncology (ASCO). I Minneapolis møtte vi familien til Nadia, og i Houston var vi en uke hos min bror Olav.

I Minneapolis fikk vi også møte grandonkelen til Nadia, Dr Tom Coleman (90 år). Han var misjonslege i Etiopia i 20 år før revolusjonen. Min far besøkte han i 1958. Han arbeidet lengst ved et leprasykehus nord for Ambo mot Blånilen, men også i Nakamte og i Asella. Det var fantastisk interessant å høre han fortelle fra arbeidet i Etiopia.

Etablere små sykehus

Etiopia, som Norge, trenger nok sykehus til å dekke befolkningens behov. Mens Norge forsøker å redusere antall sykehus, er situasjonen en annen i Etiopia. Det er alt for få sykehus, og de fleste innbyggerne i landet har ikke tilgang på livsviktige sykehustjenester.

Jeg har flere ganger skrevet om Konso. I flere år var jeg skuffet over at vi ikke fikk arbeidet til. Behovet var stort, men lokale konflikter i Konso gjorde at de ikke fikk arbeidet til på helsesenteret.

Nå har situasjonen i Konso endret seg. Helsesenteret i byen tilbyr befolkningen en god fødselsomsorg. Både befolkningen i Konso by og på landsbygda bruker helsesenteret, og i år ligger det an til at de vil gjøre 80 keisersnitt. Og sengeavdelingen, som bare har ca 20 senger, er full av pasienter. De har også en liten barneavdeling.

IMG_5415
Nå planlegger vi å utvide arbeidet i Konso. Vi ønsker at Konso skal fungere som et lite sykehus, og ønsker å utstyre det bedre, og etablere en blodbank der.

Bildet viser en enkel, og ren operasjonsstue.

Arbeidet med å bygge det nye sykehuset er kommet godt i gang, og flere bygninger er ferdige. De holder nå på å bygge fødeavdelingen og operasjonsstuene. Vår plan er således at innen to år vil et fungerende lite sykehus på helsesenteret flytte over i nye og gode bygninger. Det er således et realistisk håp om at Konso ikke bare får et sykehus, men også et sykehus som fungerer.

I andre områder holder vi på med lignende utfordringer. Chencha sykehus fungerer bare på et minimumsnivå, og Kemba mangler ledere som kan bedre helsesenteret til å bli et mini-sykehus. Vi drøfter disse utfordringene med lokale og regionale myndigheter, og jeg har stor tro på at vi også i Kemba og Chencha vil se forbedringer i det kommende året.

Forskere forutser malaria

30.3 skrev Kjersti Brown fra SIU et stykke om et forskningsprosjekt jeg deltar i. Hun skrev:

Norske og etiopiske forskere har utviklet en ny modell som kan tjene til å forutse og varsle om malariaepidemier.

Malaria-NUFU-norsk-billedtekst_medium

Ph.d.-student Fekadu Massebo samler moskito-larver i forbindelse med NUFU-prosjektet Ethiopian Malaria Prediction System. Foto: Bernt Lindtjørn



Klimaendringer skaper nye, store utfordringer i flere afrikanske land. Utbredelse av malariamygg henger nøye sammen med temperatur og regn. Den globale oppvarmingen ser nå ut til å endre malariamyggens utbredelse i fjelland som Etiopia. Kommer Etiopia til å oppleve mer malaria i framtiden? Og i så fall: Vil det være mulig å forutse epidemier tidlig nok slik at innbyggerne kan forberede seg? Slike spørsmål har forskerne jobbet med i det tverrfaglige NUFU-prosjektet Ethiopian Malaria Prediction System.

Les hele artikkelen på engelsk her.

Ny prosjekt periode

Denne gangen er vi i Etiopia for å starte det nye RMM prosjektet. Det er planlagt å vare til 2016. Myndighetene vil at prosjektet skal deles i tre, så nå er det separate prosjekter for Gamo Gofa, Seggen og Sør-Omo zoner. En zone er et fylke, og den nye Seggen zonen inkluderer de gamle Konso og Dirashe (Gidole) woredaene. Men grensene er endret og Gobaze og Gawada er blitt en ny Woreda som heter Aliy.

RMM-maternal mortality
Formålet de forrige fire år var å etablere god fødselsomsorg på mange plasser. Og det lykkes vi godt med. Spesielt gledelig er det å se at mødredødeligeheten er redusert i Gidole fylke, men også litt rundt Arba Minch (se figur). Nå er den store målsetningen å ytterligere forbedre fødselsomsorgen, og spesielt for å minske dødfødsler og tidlig barnedød. I 2012 ønsker vi å starte blodbank ved sykehusene i Gidole og Saula, for blodoverføringer kan redde mange liv. Vi vil også forsøke å introdusere motorsykkelambulanse, i første omgang i Gato, Konso og i Gofa.

Det nye i prosjektene er at de skal ledes av nasjonale. De skal lede arbeidet og følge opp hva som skjer på forskjellige helsesentra. Så i disse dager arbeider jeg med å rekruttere personer til disse viktige oppgavene. Min framtidige rolle er å være en tilrettelegger og hjelper for arbeidet i Gamo Gofa og Seggen.

I tillegg starter vi en treårig spesialisering for helseoffiserer og sykepleiere slik at de kan gjøre de mest livsviktige operasjoner, inkludert keisersnitt. Denne utdanningen skal skje ved Arba Minch Universitet. Jeg synes det er gledelig at myndigheten ønsker at sykepleiere nå skal få denne muligheten, og det vil gjøre det mulig at flere kvinner får denne utdanningen.

Gratulerer Ane, Birger og Matilde!

Kl 17:13 i dag fikk Ane og Birger en gutt. Han har fått det fine navnet Samuel. Og Matilde er blitt storesøster.

Besteforeldrene, som er medlemmer av Den kongelige norske forening for tussete besteforeldre, har i hele dag spent fulgt med på sms-er. Vi har fått barnebarn nr 7, og gleder oss stort over dette underet.

Tilbake i Arba Minch

Fredag 30.3 reiste Magnhild og jeg til Etiopia. Etter tre dager i Addis, kom vi til Arba Minch i kveld. Det har begynt å regne, og alle er glade selv om regnet kom litt seint.

Denne gangen skal jeg starte det nye RMM prosjektet i Gamo Gofa og Seggen zoner. I går hadde vi et godt møte i helseministeriet i Addis. Så da planlegger vi oppstart av det nye tre-årige spesialist-utdanningen for helseoffiserer i “Emergency surgery and obstetrics”. Håper vi kommer i gang i løpet av mai. Gledelig er det også at helseministeriet ønsker å involvere sykehusene i Jinka, Gidole og Saula i dette utdanningsprogrammet.

På fredag reiser vi til Gidole.

Et spesielt møte

Ved juletider i 1984 startet vi nødhjelpsarbeid i Konso. Den verste hungersnøden i manns minne hadde rammet sør Etiopia. Og, jeg husker arbeidet i Konso spesielt godt fordi jeg startet et stort nødhjelpsarbeid for 50.000 mennesker, og jeg hadde bare ett Toyota Stout lass (ca 1000 kg) med faffa (proteinrik mat).

En av de verst rammede områdene var Kolme. Vi etablere et matutdelingssenter (therapeutic feeding centre), der svært alvorlig underernærte barn fikk spesiell behandling.

I dag møtte jeg ledelsen i Kolme. Da jeg fortalte at jeg hadde arbeidet i Kolme i 1984/ 85 sa sekretæren i bondeforeningen: ”Så det var du og de kvite sykepleierne som kom hit. Jeg og mine to søstere overlevde fordi vi fikk hjelp”. Og en annen sa: ”Og jeg husker at dere tok bilder av meg”.

Vi skal hjelpe helsesenteret i Kolme å komme i gang å yte god fødselshjelp. Det bor 80 – 100.000 mennesker i dette karrige fjellområdet. I april planlegger vi å starte opplæringen av personell til det nye helsesenteret. Der skal de også kunne utføre keisersnitt.

Og, -- vi skiltes med et gjensidig løfte å hjelpe hverandre å etablere dette nye og viktige arbeidet.

Matvaresikkerhet

lasterbiler-soddu
I fjor var verdens oppmerksomhet rettet mot alvorlig tørke og omfattende sult i Øst Afrika. Nå ser det ut som at den verste hungersnøden rammet den sørlige delen av Somalia.

BBC og andre beskriver at Ethiopia og Kenya var gode til å dele ut mat i tide. Det var en alvorlig tørke, men myndighetene maktet å avverge en større hungerskatastrofe.

Bildet over viser kilometer lange rekker med lastebilder fullastet med korn. Kornet skal lagres i de store reservelagrene i Soddu. Disse lagrene kan de bruke om avlingen slår feil i sørvest Etiopia.

I 1984-86 ledet jeg nødhjelpsarbeidet i den verste hungersnøden som har rammet sør Etiopia. Nå synes jeg det spesielt gledelig at myndighetene virkelig tar matvareberedskapen alvorlig.

Norge, og Verdenssamfunnet burde nok ha vist Etiopia en bedre anerkjennelse for denne store innsatsen.

Tilbake i Konso

IMG_5450
Jeg har nå vært i Etiopia i over en uke. De første dagene deltok jeg på en forskningskonferanse i Addis Ababa. Det var samarbeidsmøte mellom norske og afrikanske universiteter.

De siste dagene har jeg vært i Arba Minch. Min kollega fra Universitetet i Bergen, Professor Thorkild Tylleskär var med, og han ville se på arbeidet for å minske mødre og barnedødelighet.

For noen dager siden besøkte vi Konso. Det har vært vanskelig å komme i gang med arbeidet i Konso. Nå gleder det meg stort at de er kommet godt i gang med arbeidet. De utfører 8 - 10 keisersnitt i måneden. Selv om det er et beskjedent tall for en befolkning på 250.000, så er det en god start.

Jeg besøkte også Kolme og Gawada. Helsesenteret i Kolme er nesten ferdig. Og vi planlegger å starte opp arbeid der i løpet av 2012. I Gawada er planen å starte i 2013, og der gjenstår det noe mer av byggearbeidet.

I disse dager holder vi på å utforme en avtale med myndigheten for arbeidet de neste fem år. I dag har jeg arbeidet med oppstart av blodbank i Saula og i Gidole. Så, -- det er mange utfordringer i årene som kommer.