" /> Archives for 2008 | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Uro i Gidole

De siste ukene har det vært urolig i deler av Gidole. Det er mange mennesker i som bor i Dirashe området, og dette er kamp om jord-rettigheter.

Bilde viser mais og hirse (mashilla) åkrene i Gidole lavland som har vært rammet av uroligheter.

Mange sårede pasienter har fått behandling på sykehusene. Jeg har operert flere pasienter i Gidole. De fleste pasientene hadde stygge og infiserte brudd.

Det er ikke uvanlig med slike lokale feider i Etiopia. Lovise Aalens doktorgrad er et godt bidrag til å forstå historien og konfliktene i sør Etiopia.

Jeg håper at de forsoningsprosesser som myndigheter har startet vil kunne forsone gruppene, og hindre slike unødige lidelser blant et folk som har nok å stri med i det daglige.

77 millioner mennesker i Etiopia

Folketellingen som Central Statistical Agency (CSA) utførte i 2007, viser at det bor 77 millioner mennesker i Etiopia nå. Bilde til venstre viser befolkningspyramiden for Etiopia i 1995. Figuren nedenfor viser befolkningspyramiden for sør Regionen i 2007.

For første gang ser det ut til befolkningstilveksten avtar. Dette kan en se på befolkningspyramiden. . Det er nå færre barn i aldergruppen 0 – 4 år, enn i aldersgruppen 5 – 9 år. Det er gode nyheter for et land som har knappe ressurser, spesielt med mat. Det bekrefter også de store sosiale endringene som har skjedd i landet de siste årene.

Folketellingen viser at andelen protestantiske kristne øker. I Sør Regionen bekjenner over 55 % av befolkningen seg til en protestantisk tro. Det tilsvarende tallet for Oromo regionen er 25 %. Forholdet mellom kristne og muslimer er uendret siden den forrige folketellingen i 1994.

Noen av resultatene av folketellingsresultatene er omstridt. Dette gjelder resultatene for antallet amharaer og folketallet i Addis Abeba. Derfor har CSA bestemt at resultatene for Amhara-regionen vil bli evaluert på nytt.

Ikke alltid så lett med prosjekter

For noen dager siden døde en kvinne da hun ankom sykehuset i Arba Minch. Det gikk så alt for lang tid fra fødselen startet i en landsby i Konso til hun ankom sykehuset. Livmoren sprakk (uterusruptur), og hun døde pga blødning.

For meg er dette spesielt tankevekkende. I over 50 år, drev vi (NLM og Mekane Yesus Kirken) en god klinikk i Konso. De hadde en ambulanse, og kvinner som trengte hjelp kunne kjøres til sykehuset, 8 mil unna.

I ett år har denne klinikken vært stengt. Ambulansen brukes ikke. Støtten fra Norge opphørte. Det kalles for ”utfasings - strategi”. Målsetningen var at klinikken skulle fortsette uten norsk støtte. For kvinnene i Konso opphørte også tilgangen på god fødselshjelp og ambulanse. Institusjonen var ikke levedyktig.

Hvor riktig er det å stoppe et prosjekt når livsviktige tjenester for befolkningen kanskje vil opphøre? Jeg tror organisasjonene må tenke gjennom sine strategier. Det er nødvendig med lokalt eierskap, og å sikre lokale driftsmidler. Noen ganger tar dette tid.

Verdens herligste jente! :)Jeg må bare vise fram de siste bildene av verdens herligste jente. Hun heter Ada Lindtjørn, og er nå 2 1/2 mnd gammel.

Misjon til folket som bor langs Omodalen?

Før revolusjonen i Etiopia i 1974 var det ingen vegforbindelse til de isolerte fjellområdene i sørvest Etiopia. Kommunistene forbød misjonsorganisasjoner å arbeide der.

Da nåværende president i Mekane Yesus Kirken, Iteffa Gobena, samtalet med NLMs Hovedstyret for ni år siden, ba han NLM å være med kirken til folket i sør vest Etiopia. Selv husker jeg også godt en delegasjon fra Dawro fylke som besøkte oss i Yirga Alem i 2002. Vegen fra Soddu til Jimma var nettopp åpnet og de ville at NLM skulle hjelpe.

Jeg har flere ganger besøkt sykehuset i Tercha (bildet til venstre viser Tercha by). Over en halv million mennesker bor i Dawro fylke. Folkegruppene praktiserer den alvorligste formen av omskjæring av jenter. Mange kvinner med fødselskomplikasjoner dør eller får alvorlige fødselsskader, som fistelsykdom.

Myndigheter og folket i fjellene i sørvest Etiopia inviterer, og ber misjonsorganisasjoner om hjelp.

Kemba

Kemba er et fylke som ligger ca 100 km vest av Arba Minch. I følge den siste folketellingen i Etiopia, som ble offentliggjort denne uken, har fylket 155.000 innbyggere. Fylket har vakker natur, fra lavlandet på 700 moh til fjell over 3200m. Etiopias tredje høyeste fjell, Mt Guge på 4208 m, ligger nord for Kemba. Vi regner med at over 300.000 mennesker vil bruke dette helsesententeret som sitt «primærsykehus».

Sammen med Zillo, en helse offiser fra Arba Minch, besøkte vi Kemba i dag. Vi skulle vurdere om bygningene på klinikken kan brukes til operasjonsstue.


Kemba har en fin klinikk, med 10 senger og fine rom som kan brukes til operasjonsstue (bildet til venstre) og rom til sterilisering og til lagring av kirurgisk utstyr. Klinikken har også fått et nødaggregat, og det er god tilgang på rent vatn.

Bildet viser den nye fødeavdelingen (nytt bygg helt til høgre).

Vi drøftet det nye prosjektet med en entusiastisk stab, og jeg håper vi om noen måneder er kommet godt i gang med arbeidet i Kemba. Zillo har over 20 års erfaring fra operasjonsstuen i Arba Minch. Han er flink, og vil ha mye av ansvaret for den praktiske opplæringen i Kemba.

Nordmenn som er glade i Etiopia

Den norske ambassaden i Etiopia har intervjuet noen nordmenn ”med hjerte for Etiopia”.

Linken til disse intervjuene finner dere her:

Kan HIV utryddes?

Dette er spørsmålet forskere stiller seg i legetidsskriftet The Lancet. I Sør-Afrika og Malawi ble folk testet for HIV infeksjon hvert år, og HIV positive personer fikk medisiner. Forskerne beregnet så at antallet nye HIV tilfeller kan falle med opptil 95 prosent i løpet av ti år.

Dette er kjente prinsipper som vi bruker i bekjempelsen av epidemier. Ved å hindre at en smittet person smitter andre, vil en epidemi etter hvert minske, og kanskje dø ut. Antiretrovirale medisiner gjør at antallet HIV virus minker dramatisk i kroppsvæsker. Derfor vil en HIV smittet som bruker de riktige medisinene, ha betydelig mindre smitterisiko.

Vi var blant de første som startet HIV behandling i Etiopia, og viste at HIV behandling kan gjennomføre med like gode resultater som i Europa. Og, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt for et fattig land å behandle HIV pasienter.
For å gjennomføre dette kreves et bedre utbygd helsevesen. I Etiopia har myndighetene, med amerikansk støtte, kommet godt i gang. Nå blir alle pasienter som kommer til sykehusene HIV testet. Bare noen få nekter å la seg teste. Alle HIV positive blir fulgt opp, og får etter hvert behandling. Utfordringene er imidlertid mange. Vi må styrke oppsporingen av HIV smittede, og vil må endre rutinene ved å starte behandling tidligere enn det vi gjør i dag.

Jeg tviler på om HIV kan utryddes. Men, ved å kombinere testing, massebehandling og forebyggende tiltak kan omfanget av epidemien vil bli betraktelig mindre enn i dag. .

Folkegrupper i midtre del av Omo dalen

Over halvparten av alle folkegruppene i Etiopia bor i sørvest Etiopia. Kartet viser en oversikt over forskjellige språkgrupper i denne delen av landet (1). En stor del av disse folkegruppene hører til de ”Omotiske språk-gruppen”. De bor langs den midtre delen av Omo dalen og mot Abaya og Chamo sjøene i Den Store Riftdalen.

Noen av folkegruppene forstår godt hva andre sier. Det er omtrent som norsk og svensk. For andre en forskjellene store.

De omotiske folkegruppene som bor i fjellene langs midtre del Omo elva har i mange år vært isolert. Mange lever slik som de levde for over 1000 år siden. De siste årene har det blitt bygd nye veger, først og fremst for å muliggjøre kraftutbygging av de store Gibe og Omo elvene. De fleste har en tradisjonall tro (animister). Bare noen få har hørt evangeliet.


1/ Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.

Store og små fugler

Det er et forferdelig leven på Arba Minch sykehus. En flokk storker har invadert et tre like ved barneavdelingen. De skiter, skriker og sloss. De forsøkte også å okkupere et tre nær huset vårt. Men, med hjelp av noen gode steinkastere har de holdt seg langt vekke.

Som far til tre fugle- og flyinteresserte gutter har jeg lært at Marabu storken heter Leptoptilos crumeniferus på latin. Den finnes nesten i hele Afrika. Det er en åtsels fugl, men setter også pris på frosker og gresshopper. Voksen er den omtrent 140 cm høy, og vingespennet er nesten 3 meter. Det er fantastisk å se når den flyr. Jeg mistenker at Boeing forsøker å etterligne Marabu vingen med sin nye Dreamliner 787.

Dette bildet fra Shelle området litt vest av Chamo sjøen, viser et par Abyssinan Ground Hornbill (Bucorvus abyssinicus). Den er den største innen Hornbill familien. Den finnes i Etiopia og i deler av øst Afrika. Den er ca 100 cm høy. Hornbillene er den eneste fuglefamilen som jeg kjenner til som murer hunnen i et hulrom i tre eller i bakken når hun skal ruge. Det er da hannens oppgave å skaffe mat til hunnen så lenge hun er «i fengsel».

Arba Minch ligger i Den store Riftdalen som strekker seg fra Libanon i nord til Mozambique i sør. Og områdene rundt sjøene i dalen har har et fantastisk rikt fugleliv. I hagen vår bor Nubian Woodpecker - hakkespett - (bildet til venstre), minst tre forskjellige veverfugler (bildet viser en mor som mater en liten White browed sparrow weaver), Paradise fly catcher og White bellied Go-Away Bird og ......

150 000 mennesker og et lite sykehus

Siden september 2008 har vi besøkt Gidole regelmessig. Vi forsøker å reise til Gidole hver onsdags ettermiddag. Torsdags morgen begynner med visitt på sengeavdelingen, og så fortsetter arbeidet poliklinikken, operasjonstuen eller på laboratoriet, før vi reiser tilbake til Arba Minch om kvelden. Målsetningen er støtte og praktisk opplæring.
På Gidole sykehus er ofte hele familien samlet. Denne jenten var med for å passe på sin mor.

Det har vært en gledelig utvikling ved sykehuset de siste månedene. Nå trenger ikke pasienter å reise til Arba Minch for å få god fødselshjelp. Og, antall fødsler ved sykehuset har økt betraktelig. Det skyldes først og fremst at en helseoffiser har fått opplæring i å gjøre keisersnitt.


En helseoffiser har fire års utdanning, og skal kunne stille en riktig diagnose og gi pasienten god behandling. Gjennom det nye
prosjektet for å minske dødelighet blant mødre og nyfødte skal vi de neste to årene utdanne flere som kan utføre operasjoner og å gi narkose. Dette vil ytterligere styrke bemanningen ved sykehuset.

Gidole Hospital var tidligere drevet av NLM og Mekane Yesus Kirken. Siden 2006 har vi arbeidet for at fylket (Dirashe Special Woreda) skal overta ansvaret for sykehuset. Fra og med budsjettåret 2008/2009 (fra 8. juli 2008) betaler fylket alle lønnsutgifter. Det betyr at alle sykehusarbeidere nå er ansatte av fylket. De får lønn og framtidig pensjon som statsansatte.


Driftkostnadene, som utgifter til medisiner, strøm, vedlikehold, bensin osv skal dekkes av pasientinntekter. Dette er et system vi utviklet ved sykehusene i Yirga Alem og Arba Minch, og som nå er blitt en del av den etiopiske sykehusloven. Inntektsutviklingen ved syklehuset er god, og det ser ut til at sykehuset vil nå denne inntektsmålsetningen.

Konso

Konso ligger ca 90km sør for Arba Minch. Folket er arbeidsomme, og bygger terrasser for å ta vare på regnvannet og utnytte fjellsidene til jordbruk. 245.000 mennesker bor i Konso. Hvert år fødes ca 9500 barn. Det var en klinikk som fungerte godt, men på grunn av en konflikt har den vært stengt siden januar 2008.

Jeg regner med at minst 1000 kvinner trenger kyndig fødselshjelp hvert år. I dag må de kjøres til Arba Minch eller Gidole. For en uke siden var det uroligheter mellom Konso og Gidole. Vegen til Arba Minch var stengt, og noen kvinner måtte kjøres (på lastebil) til Jinka, 150 km unna. Kvinnen med den tunge vedbøren symboliserer situasjonen for kvinner i Konso.

For noen dager siden besøkte jeg Konso sammen med Orkaido fra Mekane Yesus Kirken. Vi hadde konstruktive samtaler, og ble enig å starte klinikken igjen. Det blir et samarbeid mellom det lokale fylket og kirken.

Noe vedlikeholdsarbeid er nødvendig. Det trengs både maling, litt reparasjon av gulver og enkelte vinduer (se bilde av dagen klinikk). Men, klinikken er godt utstyrt, og har plass til 20 pasienter med god fødestue og operasjonsstue. Jeg er optimist, og håper at vi kommer i gang i januar 2009.

Uvanlig regntid

Det har regnet mye i Etiopia de siste to ukene. Tørketiden hadde begynt, men så begynte det å regne igjen. Og, det har regnet mye. Det er den samme tropiske syklonen som har rammet Yemen.

Gjennom et malaria forskningsprosjekt er jeg blitt kjent med National Meteriology Agency i Etiopia. De forklarte meg at dette uvanlige været også skyldes sterke lavtrykk i sør Europa som trekker fuktig luft nordover. Når disse luftmassene skal passere de etiopiske fjellene faller det ned som regn.

I Hadiya er noe av tef avlingen skadet. I går var det 117 mm nedbør i Zwai. Vegen mellom Arba Minch og Soddu har vært stengt i to dager. Omo elva er uvanlig stor, og det meldes om flom i Omo Rate.

Neste uke er det meldt bedre vær. Værmeldingen for Arba Minch finnes på yr.no.

En gledens dag i Arba Minch!


Onsdag 29.10 var det stor fest i Arba Minch. Kvinneavdelingen ble åpnet. Tilstede var 11 personer som kom helt fra Norge sammen med mange gjester fra Sør Regionen i Etiopia og fra Gamu Gofa.

Nå er fødeavdelingen (16 senger), sengeposten (40 senger), en stor poliklinikk for kvinner, og fistula-avdelingen (24 senger) ferdig. Det gjenstår noe arbeid på poliklinikken for barn og gravide og på de nye operasjonsstuene. Det er den fineste kvinneklinikken i Etiopia!

Allerede dagen etter åpningen var arbeidet i gang med å forberede inntak av de første pasientene på sengeavdelingen og på kvinnepoliklinikken. Jeg er imponert over det store ansvaret som sykehuset har vist under byggeperioden og nå under oppstarten.

Sykehuset i Arba Minch ønsket at bygget også skal være til minne om Guri og Åsbjørn Aarsland. I 2003 omkom de i en bilulykke. Bildet viser minneplaten som ble avduket av deres datter, Gunvor. Det er folket i Arba Minch som ba om å få reist minneplaten. Dr Åsbjørn Aarsland arbeidet i mange år som kirurg ved Arba Minch Hospital og ved andre sykehus sør vest Etiopia.

Se også rapport på Utsyn.no

Litt trist statistikk

I arbeidet for å minske mødredødeligheten trenger vi god informasjon. Det er vanskelig å finne pålitelige tall fra sørvest Etiopia. Tilgjengelig informasjon er imidlertid litt dyster. Bare to prosent av fødslene skjer på sykehus, og antall keisersnitt er bare 12% av minimumsbehovet for denne befolkningen.

Grafen viser statistikken for Gidole Hospital for etiopisk kalenderår 2000 (12.9.2007 til 11.9.2008). De blå søylene viser antall fødsler, og de røde søylene viser antall keisersnitt. Det er desverre ingen som kunne operere i mange måneder. Som jeg tidligere har skrevet, er det gledelig at situasjonen nå er mye bedre.

I arbeidet for å minske mødre og barnedødeligheten vil vi bruke informasjon fra sykehus og kommuner (kebele) for å se om vi når målene. I kommunene arbeider vi med health extension workers. De fleste av disse er kvinner som har fullført 10. klasse og har ett års utdanning. De skal også innhente opplysninger om fødsler og om nyfødte barn. På den måten vil vi få pålitelig informasjon om mødre og barnedødelighet.

Kvinneklinikken snart ferdig!


Det arbeides i Arba Minch. Sykehustomten ryddes og det males. På den nye kvinneavdelingen arbeider de fra tidlig morgen til sene kvelden. På fredag begynte vi å sette sammen de nye sengene som er kjøpt fra India. På bildene ser dere litt av hektisk arbeid og sengeavdelingen. Om en uke begynner vi å utstyre den nye kvinnepoliklinikken og fistula-avdelingen. Alt må være klart til innvielsen 29.10.


Dette er en privat gave. For NLM er dette det største byggeprosjektet siden Yirga Alem sykehus ble bygget for 45 år siden. Arba Minch får den fineste kvinneavdeling i sør Etiopia, ja kanskje i hele Etiopia. Vi regner med å ta i bruk de nye operasjonsstuene og den nye poliklinikken for mor og barn i januar 2009.

Keisersnitt i Gidole

På onsdag og torsdag var vi i Gidole. I ett år har ingen kunnet utføre keisersnitt ved syklehuset. Nå har Ayele, en health officer, gjennomført over 20 keisersnitt. Det var virkelig gledelig.

Antall fødsler på sykehuset er doblet den siste mnd. Jeg assisterte han på en operasjon. Operasjonen gjorde han fint.

Vi planlegger å være en dag i uken i Gidole. 

Parabolantenne i Arba Minch


Etter å ha strevd med å sette opp en parabolantenne i Bergen, spurte jeg Mohammed fra ”Electronics Shop” i byen om han ville sette den nye parabolen opp for meg. Han kom noen timer forsinket, og var meget flink. Det tok ikke lang tid før han hadde peilet inn flere satellitter med sitt medbrakt utstyr og mange ledninger. Han anbefalte en tyrkisk satellitt, med over 800 kanaler. Den koster bare seks hundre Birr og skulle vise “hollo Europ” (hele Europa), men må kjøpes fra Tyrkia.

Mohammed installerte en arabisk satellitt, så nå får jeg inn både BBC World (TV) og BBC World Service (radio), i tillegg til etiopisk TV og 200 arabiske kanaler, og noen andre. Og da var jeg meget fornøyd.

Men, da barometeret falt ned på 800 tallet i går ettermiddag, og det begynte å regne ”cats and dogs”, forsvant alle signaler. En skjøt var fuktig.

Men, i Etiopia ordner det meste seg: når sola kom opp i dag, var alt slik det skulle være!

Velkommen lille Ada!


I Arba Minch har spenningen vært stor i går ettermiddag og i natt. Tekstmeldinger, e-poster og telefoner har med ujevne mellomrom tikket inn om ankomsten av det lille vidunderet.

Ca kl 05 begynte fuglene i Arba Minch å synge . Det var da lille Ada kom til verden på Haukeland Sykehus i Bergen. Grete Alice og Ommund er stolte foreldre. Og Magnhild og Bernt er svært glade besteforeldre. Velkommen! og Gratulerer!

Gidole og Arba Minch

Denne uken har mest gått med til å prate med folk. Jeg har hatt fine møter med representanter fra de fleste institusjoner som skal være med i det nye prosjektet.

Sist torsdag var jeg i Gidole. Det hadde regnet mye om natten, og vegen var vanskelig. Det viste seg at firehjulstrekket på bilen ikke fungerte, så jeg ble stående i en stund bakken mellom byen og sykehuset.


De siste 12 mnd har Gidole hatt store problemer. Pasienter med behov for keisersnitt måtte transporteres til Arba Minch. Nå har Ayele, en av helseoffiserene, begynt å gjøre keisersnitt. Han deltok på et kurs i Dilla, og har de siste seks ukene gjort 15 keisersnitt. En gledelig utvikling for Gidole!

Ellers har jeg arbeidet mye med det nye bygget (kvinneavdelingen). Det er forsinkelser, men jeg tror vi kan ta i bruk sengeposten i de neste to ukene. Innvielsen er planlagt den 28.10.

Onsdag reiser jeg til Addis, for torsdag kommer Magnhild fra Norge!

Bryllup og reiser

Lørdag 6.9 giftet Ane og Birger seg i Gand Kirke. En stor fest for brudeparet og for oss som fikk være med.

Ellers har uken vært preget av reiser:
  • Tirsdag reiste Ane og Birger til Lofoten. Tre dager brukte de på turen. Norge er et langt land! Birger skal ha turnustjenesten sin på Gravdal Sykehus og Ane skal være sykepleier på Medisinsk avdeling på samme sykehuset.
  • Mandag 8.9 reiste Eivind Johannes tilbake til Tanzania. Onsdag fikk han ok på legeundersøkelsen, og nå gjenstår noe flyging sammen med en senior pilot før han er tilbake i full virksomhet.
  • Torsdag reiste Bernt til Etiopia. Magnhild reiser 25.9

Ane og Birger gifter seg

6. september gifter Ane og Birger seg på Gandal. Birger begynte i turnus på gravdal sykehus 15.8, og etter brylluppet kjører de til Lofoten.
Fest i Nairobi

I kveld er det fest i Nairobi. Eivind Johannes er utskrevet fra Nairobi Hospital. Festmeny: Rømmegrøt fra Vestlandet!.

Det var fredag kl 17 for en uke siden at Eivind Johannes var utsatt for en motorsykkelulykke i Tanzania. Først ble han fraktet til Haydom Hospital, og lørdag morgen fløy MAF han til Nairobi.

Etter ulykken var han bevissløs en stund. Han har hatt en hjernerystelse, og det er påvist et brudd i nakken (C6). Han har hatt en del smerter, men det går bedre for hver dag.

Mandag morgen reiste Magnhild til Nairobi.   (På bildet ser dere Magnhild og Eivind).

I vår familie takker vi først og fremst Gud som bevarte Eivind Johannes. Vi vil også takke de mange venner som ba for han, og som viste stor omsorg for både han og oss i familien.

Vi planlegger nå at Eivind Johannes og Magnhild kommer til Norge når det ligger tilrette for det. 

Hungersnød i Etiopia

BBC skriver nå om ny hungersnød i Etiopia. Det er særlig øst Etiopia som er rammet. I tillegg til tørke har maten blitt dyrere i Etiopia.

Regntiden i sør og øst Etiopia var sen i år. Normalt kommer regnet i februar / mars. I år var regntiden forsinket. For de mange mennesker som bor i disse marginale områdene betyr det vann og matmangel.

Jeg husker godt hungersnøden i 1984/5 og hvorledes myndighetene lot være å varsle omverdenen om den alorlige katastrofen.

UNICEF roser Etiopia denne gangen for at de har vært tidlig ute med varsel om hungersnød. Omfanget i år er mye mindre enn i 1984, og denne gangen er hjelpearbeidet kommet i gang slik at de mest alvorlige følger at tørken kan unngåes.

Disputas i Addis

2. mai disputerte Cherinet Abuye til PhD graden ved Det medisinske fakultetet ved Addis Ababa University. Han er den andre som disputerer ved fakultetet.

Han har studert forekomst av struma og jod mangel i Etiopia. Nesten 40% av unge etiopiere har jod mangel struma. Det er således et stort folkehelseproblem.

Jeg var opponent. Det var en god PhD avhandling. Etterpå var det fin middag på Finfinne.

Melka Kunture

I dag kjørte jeg fra Addis til Arba Minch over Hosanna. Like ved Awash elva, på en plass som heter Melka Kunture, har arkeologer funnet rester etter dyr og mennesker.

De eldste dyrefunnene er ca 2,5 millioner år gamle. Over til venstre ser dere litt av overarmen ved albuen (humerus) på et menneskelignende vesen. Den er ca en million år gammel.

Ikke rart at det på et banner ved Commercial Bank i Addis stod: "Ethiopia, the cradle of Mankind and of Athletics". I dag fikk Etiopia gull, bronse og fjerdeplass på fem tusen meter i Afrika mesterskapet i Addis.