" /> Litt info | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Litt info

Det er nå over to måneder siden vi kom tilbake fra Etiopia. Og litt etterhvert er vi tilbake i rutinene i Bergen.

Magnhild er opptatt med familie og mange gjøremål i bygda vår. Og, om ikke så lenge så venter vi barnebarn nr 3!

Selv er jeg både på Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, og på Haukeland Universitetssykehus. Som tidligere, arbeider jeg med flere forskningsprosjekter og forskerutdanning. Fra nyttår vil jeg øke engasjementet ved Haukeland Universitetssykehus for å arbeide med spesialist- utdanningsprogrammer ved sykehus som Haukeland samarbeider med. Dette er et arbeid som koordineres av Avdeling for Internasjonal samarbeid.

20. november reise jeg tilbake til sør Etiopia. Denne ganges skal jeg spesielt drøfte hvordan vi skal gjennomføre et nytt prosjekt fra 2012 til 2015. Målsetningene denne gangen bli også å minske barne- og mødredødeligheten i sør vest Ethiopia.