" /> Ferie på Ogna | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Ferie på Ogna

De siste dagene har Magnhild og jeg feriert på Stord og på Ogna. Ogna er heim-plassen til min far.

Bildet viser
Ogna Kirke. Denne snart 900 år gamle bygget er en nydelig kirke. Den ble sist gjenoppbygget etter brannen i 1995. I dag var det 29 konfirmanter som ble presentert på Gudstjenesten, og fire barn ble døpt. Det var fullsatt kirke og fin gudstjeneste.

Onsdag 1. September er jeg tilbake på
Senter for Internasjonal helse ved universitetet i Bergen og på Endokrin-kirurgisk seksjon på Haukeland Universitetssykehus. De siste to år har jeg hatt forskningsfri og har arbeidet i Etiopia.

Arbeidet i Etiopia fortsetter, men nå må hver av institusjonene videreføre arbeidet. Det gjenstår å utdanne fire helseoffiserer og anestesi- og operasjonssykepleiere. I prosjektet har vi nådd de mål vi satte, og det er nå viktig at hver av institusjonene vi støtter greier å vedlikeholde og videreutvikle arbeidet selv.

Jeg planlegger å ta flere turer til Etiopia for å følge opp arbeidet, men også for å drøfte nye prosjekter etter 2012.