" /> Gir gode modeller en varig utvikling? | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Gir gode modeller en varig utvikling?

New York Times skrev nylig om et vellykket prosjekt i Sauri i vest Kenya. 65.000 mennesker på landsbygda fikk hjelp til skole, næringsvirksomhet og helse. Prosjektet ser ut til å bringe mange mennesker ut av fattigdom. Det er økonomen Jeffrey D Sachs ved Columbia Universitetet som lanserte ideen om såkalte Millennium Villages, og som nå prøves ut.

Kritikerne av slike prosjekter sier at dette er mulig å gjennomføre i liten skala. Men når de samme virkemidlene forsøkes på en større befolkning, vil korrupsjon (som er utbredt i mange fattige land) og lokale og etniske konflikter ødelegge for en god utvikling.

Dette er spørsmål vi også stiller i prosjektet for å minske mødredødelighet: Kan vi opprettholde og videreføre prosjektet med de gode resultatene vi har i dag, eller vil konflikter og korrupsjon kunne ødelegge dette initiativet?

Jeg tror ikke det er noen annen måte enn å forsøke, og samtidlig være åpen om negative krefter som har ødelagt og kan ødelegge gode prosjekter.