" /> Økonomistyring og sykehusdrift | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Økonomistyring og sykehusdrift

Å arbeide i Etiopia byr på mange utfordringer. Det er kanskje derfor arbeidet er så interessant. I mange år arbeidet for å utvikle gode driftmodeller for sykehus. Dette krevde en god økonomistyring. Sykehusene må vite om inntekter og utgifter for å få til en forsvarlig drift, og vår hjelp var å etablere gode økonomiforvatning ved institusjonene.

For noen måneder siden skrev jeg om de store organisatoriske endingene som har vært innen offentlig sektor i landet. I Arba Minch førte dette til store utskiftninger på økonomikontoret. Dette svekket sykehusets kapasitet til forsvarlig økonomistyring.

I disse dager ser et eksternt revisjonsfirma på regnskapet og økonomistyringen ved sykehuset. Sammen med offentlige myndigheter arbeider vi igjen for å etablere sunne økonomiske rutiner på sykehuset.

Ved sykehuset i Gidole har vi de siste årene også arbeider for å få til en sunn økonomistyring. Det er viktig, for sykehuset må fra neste år makte hele driften alene og uten støtte fra misjon. Sykehuset må da drives med midler fra fylket til å dekke lønninger, og pasientinntekter til å dekke andre utgifter.