" /> Vulkaner og Svarte Svaner | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Vulkaner og Svarte Svaner

Fra sør Etiopia følger vi nøye med på utviklingen av vulkanutbruddet på Island. Europa har ”stoppet opp”, og reisende og foretak i mange land lider store økonomiske tap. I Kenya, Etiopia og Tanzania er flere ti-tusen mennesker, de fleste kvinner, ansatt i blomsterindustrien. De får ikke levere sine nydelige roser til Amsterdam og videre til New York og Stavanger. I denne uken ble også Polen rammet av en ufattelig tragedie med tap av presidenten og 95 ledere fra alle samfunnslag.

Det minner oss om at livet ikke er så fortutsigbart og kontrollert som det postmoderne Vesten tror.

For en tid siden leste jeg den tankevekkende boka The Black Swan av Nassim N Taleb. Taleb er fra i en gresk ortodoks landsby i Libanon og skriver om hvor utforutsigbart og kaotisk den politiske utviklingen var i Libanon. Hendelsene den 11. september 2001 var det ingen som tenkte kunne skje, og finanskrisene opp gjennom historien forteller oss at mennesket ikke lærer og tror for mye på prognosemakerne.

Folk i sør Etiopia er nok bedre skikket til å møte livets mange ufortutsette og kaotiske realiteter enn det postmoderne mennesket i Vesten. Denne tryggheten skriver Jane Chirchir fra Kenya om i BBC Focus on Africa: ”… I have come to know that my place to pray is where He is, and that is where I am”.