" /> Ordføreren | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Ordføreren


Kemba ligger 10 mil vest av Arba Minch. Vegen er dårlig, svingete og passerer flere høye fjell. 300.000 mennesker bor i området.

Siden 2009 har de regelmessig utført keisersnitt og andre operasjoner. De har hatt gode resultater. I fjor fikk de noen penger fra staten til å utvikle fylket. De prioriterte å bygge sykehus.

I dag har vi fylt opp en stor lastebil med senger, madrasser, bord, stoler, røntgen apparat, laboratorieutstyr, ultralydapparat og bandasjer til Kemba. Det er julegave for 2009, som endelig kommer fram. Noe er fra Farsund, noe fra Statoil og noe fra privatpersoner.

Hva er det som skiller det avsidesliggende Kemba fra andre fylker i Etiopia? — De har hatt en fantastisk ordfører. Når Jinka skulle få mobiltelefon, ordnet han det slik at mobilmasten nå er på fjellet over Kemba. Og nå bygges det asfaltveg fra Arba Minch til Saula, og den går selvsagt via Kemba. Monaye, som ordføreren heter, reiste gjerne til Arba Minch, Awassa og Addis for å bygge Kemba. Det fortelles at han en gang fikk underskriften på et viktig brev i Addis, reiste til Awassa og fikk de nødvendige stempel, og leverte søknaden innen kontorslutt i Addis. Og da myndighetene ville gi han en høyere stilling i Awassa ble det folkeopprør. I dag er han Parlamentsmedlem. Han ringte til meg i går kveld for å forsikre seg om at transporten av utstyret til Kemba gikk etter planen!

Det har vært en fantastisk glede å arbeide med prosjektet i Kemba. Og, de har tilbudt meg en god bolig om jeg vil arbeide der som lege.

Kemba trenger mer sykehusutstyr de neste årene!