" /> Tørke og matmangel | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Tørke og matmangel

Store deler av Øst Afrika og Afrikas Horn er igjen rammet av tørke. Konkret gjelder dette Kenya, Somalia og nordøst, sør og øst Etiopia.

De røde områdene på kartet (fra The Economist) viser det geografiske omfanget av antatt matmangel. Mange millioner mennesker vil trenge hjelp I de neste månedene.

I Arba Minch var nedbøren inntil 1.oktober 2009 var under 40% av det normale (gjennomsnitt 1997 – 2008).