" /> Den gode fysikklæreren | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Den gode fysikklæreren

I avisen Vårt Land leser jeg i dag at Hans Bovim er død. Han var rektor på KG, kjempet for friskolene, og var glad i Skolelaget og i Misjon.

Hans Bovim var min gode fysikklærer på realfagslinjen på KG fra 1967 til 1969. Han er en av de beste lærerne jeg har hatt. Men, det som gjorde størst inntrykk på meg var at han ikke var rektor når han underviste i fysikk. Han var en god lærer. Det er kanskje derfor vi også respekterte han så høyt som rektor.