" /> Helsepolitikk og virkelighet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Helsepolitikk og virkelighet


Et av målene med prosjektet for å minske mødredødelighet er at kvinner skal føde på klinikker eller sykehus og få nødvendig hjelp når det er behov for det.

Etiopia har utdannet to helsearbeidere (
health extension workers) i hver kommune (kebele). Hver arbeider har ansvar for 500 familier. De skal også hjelpe til med fødsler, og henvise de som trenger hjelp til sykehus.

For noen dager siden analyserte vi data fra f
ødselsregisteret i Gidole. Over 90% av alle fødsler skjer heime, og tradisjonelle jordmødre (TBA) hjelper til i 85% av alle fødslene. Og, fødsels-komplikasjoner oppstod oftere når en HEW var tilstede, kanskje fordi det var en vanskeligere fødsel.

Etiopiske myndigheter ønsker ikke å samarbeide med de tradisjonelle jordmødrene. Men, kvinnene foretrekker lokale jordmødre framfor HEW. Burde myndighetene igjen vurdere om ikke tradisjonelle jordmødre skal inkluderes i kommunehelsetjenesten?