" /> Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Talen til den nye statsministeren i Etiopia

imgres
Den ny statsministeren i Etiopia heter Abiy Ahmed.
2.4.18 hold han en tale til parlamentet i Etiopia. Det er en interessant tale, med mange løfter om positive forandringer.

Talen kan du lese her.

Bernt på Facebook!

Nå er også jeg på facebook (skal i alle fall prøve det litt).

Intervju med Eivind Johannes

Bistandsaktuelt hadde nylig et intervju med Eivind Johannes. Du kan lese det ved å klikke på bildet.

RMM prosjektet får fin omtale i Bistandsaktuelt

Bladet Bistandsaktuelt hadde 27.10.17 et fint og informativt stykke om Mødre helseprogrammet og om samarbeid mellom NLM og etiopiske myndigheter i sør Etiopia.

Trykk på bildet nedenfor for å leste rapporten.

Skjermbilde 2018-01-29 kl. 10.29.28

Kvinner og høyere utdanning

Avisen Dagen hadde 9. desember en reportage om doktorgradsprogrammen i Hawassa.

Du kan lese stykket her.


Kvinner-PhD-Dagen

Oppdatering

I noen måneder har jeg ikke kunnet skrive på dette bloggen. Det var en teknisk feil. Det skulle være rettet opp nå.

Professor Teshome Gebremichael

Teshome
I dag fikk jeg den triste meldingen om at min gode kollega Professor Teshome Gebremichael døde i går. Han har vært syk i noen måneder, og var i Canada for å få behandling. 

እግዚአብሔር ነፍሳቸዉን በገነት ያኑርልን!

Av Dr Teshome lærte jeg mye om malaria og leishmaniasis. Han tok doktorgraden på et arbeid om sandfluer i Konso. Jeg hadde tidligere beskrevet forekomsten av Visceral leishmaniasis i Aba Roba i Konso (1), og han fulgte opp med viktige studier for å beskrive myggen som overfører denne alvorlige parasittsykdommen (2-4).

Siden 2007 samarbeidet jeg med han om flere malaria studier. Han var en av de ledende entomologene i Etiopia og i Afrika. Han kunne svært mye om myggene som overfører malaria, og sammen veiledet vi tre doktorgradsstudenter.

1. Lindtjørn B, Olafsson J. Kala-azar in the Seggen and Woyto Valleys, South-west Ethiopia. EthiopMedJ. 1983;21:35-41.
2. Gebre-Michael T, Lane RP, Frame IA, Miles MA. Leishmania donovani infections in phlebotomine sandflies from the kala-azar focus at Aba Roba in Ethiopia: DNA probe compared with conventional detection methods. Med Vet Entomol. 1993;7(3):294-6.
3. Gebre-Michael T, Lane RP. The roles of Phlebotomus martini and P.celiae (Diptera: Phlebotominae) as vectors of visceral leishmaniasis in the Aba Roba focus, southern Ethiopia. Med Vet Entomol. 1996;10(1):53-62.
4. Gebre-Michael T, Pratlong F, Lane RP. Phlebotomus (Phlebotomus) duboscqi (Diptera: Phlebotominae), naturally infected with Leishmania major in southern Ethiopia. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1993;87(1):10-1.
.

Tuberkulose i Arsi

shallo_daba_hamusse
Shallo Daba Hamusse disputerer mandag 4. September 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Tuberculosis Control in Arsi in Ethiopia: Programme Performance and Disease Burden”.

Tuberkulose er en livstruende sykdom. En tredjedel av verdens befolking er smittet, og antallet nye tilfeller øker spesielt i u-land, på grunn av HIV-infeksjon, fattigdom, medisinresistens og dårlig helsetilbud. Tuberkulose er et av de største folkehelseproblemene i Etiopia. Et godt tuberkuloseprogram er en forutsetning dersom man skal ha håp om å få bukt med problemet.

Avhandlingen bidrar med ny innsikt og forslag for å bedre tuberkulosekontrollen i Etiopia. I studien har Shallo Daba Hamusse vurdert endringer i det nasjonale av tuberkuloseprogrammet i Arsi fylke i sentral-Etiopia. 3,1 millioner mennesker bor i dette fylket. Han brukt det lokale tuberkuloseregisteret til å analysere forekomst, geografisk utbredelse, og endringer over tid av tuberkulose over en femten års periode.

Studien viser at tuberkuloseomsorgen er bedret over tid, og befolkningen i Arsi har fått bedre tilgang på diagnostikk og behandling. Over en femten års periode var det færre som døde av tuberkulose, sannsynligvis fordi pasienter med både HIV og tuberkulose fikk bedret tilgang på kombinert tuberkulose- og HIV-behandling.

Til tross for et bedret tuberkuloseprogram, er utbredelsen av tuberkulose i Arsi fortsatt stor. Dette dokumenterer Shallo Daba Hamusse gjennom to studier: I første studien viser han en høy forekomst av tuberkulose både i tettsteder, men også på landsbygda. For hver pasient som får behandling, er det 1,2 pasienter med aktiv tuberkulose som ikke oppfanges av det nasjonale tuberkuloseprogrammet. I tillegg har nesten 5 % av nye pasienter med tuberkulose resistente bakterier. Vi regner med at forekomsten av multiresistente stammer er økende.

En av de store utfordringene med å bekjempe tuberkulose er å oppdage i tide de som har aktiv tuberkulose og kan smitte andre personer. Shallo Daba Hamusse har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert at til tross for et bedret tuberkuloseprogram så er forekomsten fortsatt høy, og forekomsten av multiresistente stammer er økende.

Personalia
Shallo Daba Hamusse er fra Arsi i sentral-Etiopia. Han fullførte Masters of Public Health fra Universitetet i Amsterdam. Fra 2011 har han vært tilknyttet Senter for internasjonal helse som ph.d.-kandidat. I dag er han direktør for The HIV/AIDS Prevention and Control Office i Etiopia.

Avhandlingen kan lastes ned her.

Hylander og Sidamo

url
Nylig kom jeg over en bok skrevet Viveca Halldin Norberg om svensker som arbeidet i Haile Selassie's Etiopia. Den inneholder mye interessant lesning. Selv synes jeg informasjonen om Dr Frida Hylanders virke var interessant.

Fride Hylander (bildet viser han sittende på sitt kontor på Entotto i Addis Ababa) var misjonslege, først i Bibeltrogna Venner, og senere var han en av keiserens viktige rådgivere innen helse. Han var født I Harar og kjente Haile Selassie som liten gutt, da hans far, Nils Hylander, var misjonsprest i Harar.

På 1930 tallet foretok Fride Hylander en ekspedisjon til Bale, Arussi og Sidamo. Tanken var at den svenske misjonsorganisasjonen Bibeltrogna Venner skulle starte arbeid der. Dette ble det ikke noe av, men da NLM misjonærene besøkte Stockholm etter krigen møtte de Fride Hylander som inviterte NLM til å arbeide i sør Etiopia.

I boka framgår det også at Keiser Haile Selassie i 1945 ba Fride Hylander om å skaffe bistandsarbeidere til Sidamo. Jeg synes dette var en interessant historie om misjonslegen som måtte slutte i Bibeltrogna venner, men som gjennom sitt virke hadde en meget stor innflytelse på misjons og helsearbeid i Etiopia.

Sidama

Pasted Graphic 1
Jeg er nå i Hawassa. Det har vært unormalt tørt de siste årene, men denne uken kom regnet!

Jeg er veldig takknemlig at jeg får delta på flere forskningsprosjekter i Sidama. Etter mange års arbeid i Yirga Alem og Sidama, er det svært meningsfylt å støtte fem doktorgradsstudenter. De arbeider med tema som: ernæring og spesielt hvorledes myndighetene takler perioder med lite mat, befolkningsvekst (Sidama er et av de tettest befolkede områder i Etiopia), og mødrehelse. En av studentene arbeider med å måle mødre dødeligheten i fylket. Det bor nå over 3,5 millioner mennesker, og informasjon om mødredødelighet og hvor dødeligheten er høyest er viktig informasjon for å bedre kvinne og barne-helsen.

I 1949 begynte norsk misjon arbeidet i Sidama. Og, Yirga Alem Hospital ble det største misjonssykehus i norsk misjonshistorie. Det fortelles at det i begynnelsen av 1970 årene var over 50 norske misjonærer i Yirga Alem, og det er mer enn de fleste norske misjonsorganisasjoner har i dag.

I dag ble jeg introdusert til den etiopiske ambassadøren til India. Han kom fra et område sør for Yirga Alem. ”Så du er norsk; -- dere gjorde en fantastisk innsats for folket vårt” sa han.

Jeg besøker mange hytter på landsbygda i Sidama. Dessverre har de ikke fått del i den gode utviklingen som har vært i andre deler av landet. Og det er trist at misjonsorganisasjoner ikke lenger vil tjene denne befolkningen med så mange fattige mennesker, og der sykdomsbyrden er meget stor blant barn, kvinner og menn.